V Powiatowy Konkurs Plastyczny

„Nie palę – wybieram zdrowie”

Konkurs plastyczny „Nie palę – wybieram zdrowie” z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu, w tym roku w związku z sytuacją epidemiologiczną kraju  decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim zrealizowany został  on-line.

Celem Konkursu było: szerzenie wśród uczniów wiedzy na temat szkodliwości nikotynizmu, aktywizowanie uczniów do samodzielnej pracy i korzystania z różnych  źródeł wiedzy, zapoznanie uczniów z profilaktyką uzależnień, promowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej, poszerzenie wiedzy dotyczącej szkodliwości palenia papierosów.

Adresatami konkursu byli uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych z powiatu kamieńskiego.

 Komisja konkursowa  oceniła 17 prac nadesłanych z 6 szkół (Publiczna Szkoła Podstawowa w Dargobądzu, Publiczna Szkoła Podstawowa im. B.  Krzywoustego w Wolinie, Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskiej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Troszynie, Szkoła Podstawowa im.5-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Dziwnowie, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. B. Chrobrego w Międzyzdrojach) biorąc pod uwagę:  poziom artystyczny pracy, innowacyjność
i kreatywność, zastosowaną technikę, zawarcie elementów moralizujących, przesłanie oraz zgodność pracy z tematem konkursu przyznając:

I miejsce – Julia Kądziołka ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach

II miejsce – Krzysztof Tabor z Publicznej Szkoły Podstawowej w Troszynie

III miejsce – Patryk Jeziorny ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach

Ponadto wyróżniono trzy prace:

Wiktoria Krupa ze Szkoły Podstawowej w Dziwnowie

Borys Sokołowski z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie

Aurelia Jurczyk z Publicznej Szkoły Podstawowej w Troszynie

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w Konkursie!

Antonina Kawecka – starszy asystent OZiPZ w Kamieniu Pomorskim

To top