Trwa Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

Najbliższe dni będą okazją do zastanowienia się jak stosować antybiotyki, aby skutecznie leczyć choroby i zapobiec antybiotykooporności.

Antybiotyki to leki stosowane w zwalczaniu zakażeń bakteryjnych. Mogą działać bakteriobójczo – zabijać drobnoustroje, lub bakteriostatycznie – hamując rozwój i namnażanie się bakterii. Antybiotyki są stosowane w leczeniu od blisko 100 lat. Pierwszym antybiotykiem była penicylina.

Dziś powszechna dostępność antybiotyków ułatwia leczenie chorób bakteryjnych i pomaga zapewnić bezpieczeństwo przy wykonywaniu zabiegów medycznych. Niestety niewłaściwe stosowanie i nadużywanie antybiotyków prowadzi do rozwoju antybiotykooporności. Nowe szczepy bakterii,
na które nie działają znane antybiotyki, mogą stać się zagrożeniem dla zdrowia publicznego. W wyniku lekooporności antybiotyki i inne leki przeciwdrobnoustrojowe stają się nieskuteczne,
a infekcje mogą być coraz trudniejsze lub nawet niemożliwe do wyleczenia

Nie dopuśćmy do rozwoju antybiotykooporności przestrzegając zaleceń:

  1. Stosujmy tylko antybiotyki przepisane przez lekarza – nie naciskajmy na ich przepisanie.
  2. Antybiotyki nie są skuteczne w przypadku COVID-19, przeziębienia ani grypy, które są spowodowane przez wirusy. Używajmy ich wyłącznie w uzasadnionych przypadkach przy zakażeniach bakteryjnych.
  3. Bierzmy antybiotyki zgodnie z zaleceniem lekarza:
  • we właściwej dawce
  • z odpowiednią częstotliwością
  • przez taki czas, na jaki zostały przepisane – nie przerywajmy kuracji przed jej końcem, nawet jeśli czujemy się lepiej.
  1. Nie stosujmy antybiotyków na własną rękę, nawet jeśli zostały ci z poprzedniej kuracji lub brał je znajomy z podobnymi objawami. Zbliżone symptomy mogą wystąpić w przebiegu różnych chorób.

To bakterie (nie ludzie) nabywają oporności na antybiotyki. Nawet zdrowe osoby, które rzadko biorą antybiotyki i są w dobrej formie fizycznej, mogą doświadczyć komplikacji, jeśli zarażą się antybiotykooporną bakterią.

Możemy zapobiegać infekcjom bakteryjnym w łatwy sposób. Myjmy często ręce wodą i mydłem przez co najmniej 20 sekund lub dezynfekujmy preparatami na bazie alkoholu. Właściwa higiena
i szczepienia przyczyniają się do zmniejszenia liczby infekcji, mniejszej liczby przepisywanych antybiotyków, a co za tym idzie – mniejszego ryzyka antybiotykoodporności dla

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

w Kamieniu Pomorskim

To top