Treningi, które uczą samodzielności. W Goleniowie działają cztery mieszkania wspomagane

Kolejne mieszkania wspomagane dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju oficjalnie otwarte. To w nich osoby z autyzmem i zespołem Aspergera uczą się zwyczajnego życia – gotują, sprzątają, ale też odpoczywają, rozwijają swoje zainteresowania. Pod okiem terapeutów wkraczają w niełatwą dorosłość. Obecnie w Goleniowie z takiej pomocy korzysta  9 osób oraz ich rodziny. To część  projektu „Azymut – Samodzielność”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Treningi samodzielności odbywają się w specjalnie przygotowanych mieszkaniach wspomaganych. W województwie zachodniopomorskim przygotowano 6 takich miejsc – w Kołobrzegu, Stargardzie oraz cztery w Goleniowie. Zaprojektowane są według standardów mieszkalnictwa wspomaganego, opracowanego w porozumieniu z rodzicami i organizacjami pozarządowymi. To bardzo ważne, ze względu na specyfikę życia osób z całościowym zaburzeniem rozwoju.

– Chcemy budować otwartą społeczność na Pomorzu Zachodnim, dlatego realizacja takich projektów jak „Azymut – Samodzielność” jest bardzo ważna. Tworzymy mieszkania treningowe, wytchnieniowe, ale i tak jak tu w Goleniowe wspomagane dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera. Połączone siły samorządów i organizacji pozarządowych przynoszą realną pomoc – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

W piątek, 19 marca 2021 r. marszałek Olgierd Geblewicz odwiedził mieszkania wspomagane znajdujące się przy ul. Mikołajczyka. W spotkaniu uczestniczyła także Anna Bańkowska z Zarządu Województw, przedstawiciele gminy, gminny doradca Małgorzata Ławniczak, dyrektor OPS Zbigniew Łukaszewski i  pracownicy ROPS.

Mieszkania w Goleniowie zostały udostępnione przez Gminę Goleniów, a prowadzone są przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Oświatowych TWIKS. Organizacja została wybrana w otwartym konkursie ofert.  Obecnie ze wsparcia korzysta  9 uczestników i ich rodziny.  Przed rozpoczęciem treningów odbyły się szkolenia kadry merytorycznej i spotkania integracyjne, w tym indywidualne spotkania trenerów z uczestnikami projektu.

– Ukończenie pełnoletniości nie jest równoznaczne u naszych uczestników z usamodzielnieniem. Często do wzrostu samodzielności potrzebne są regularne treningi, które staramy się zapewniać. Mieszkania to szansa na rozwój, poprawę życia dla uczestniczących w projekcie osób, ale też wielkie wsparcie dla ich rodziców. Dzięki treningom otrzymują pomoc dla swoich dzieci, a w tym czasie mają możliwość zająć się sobą, niekiedy pierwszy raz od 20 lat mogą mieć wolne od rodzicielskich obowiązków. A czasem najzwyczajniej pójść do lekarza, na zabieg do szpitala, czy wyjechać pospacerować nad morze. Dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzyli, bo wiemy, że nie jest łatwo oddać dziecko, nawet dorosłe, w obce ręce. Jedno, o czym mogę zapewnić, to że mamy cudowny zespół trenerski, doświadczony, empatyczny, który daje z siebie wszystko i już nawiązał wspaniałe relacje z naszymi uczestnikami. Jestem wdzięczna za możliwość pracy w takiej ekipie – mówi Katarzyna Jurewicz, Prezes Zarządu Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Oświatowych TWIKS.

W ofercie organizacji znajdują się treningi samodzielności, animacja środowiskowa, spotkania wspierające dla rodziców w drodze do samodzielności ich dorosłych dzieci oraz treningi mieszkaniowe. Obejmują one: trening samoobsługowy, kulinarny, finansowo-ekonomiczny, spędzania czasu wolnego i co bardzo ważne treningi umiejętności społecznych (wsparcie jest realizowane i prowadzone w reżimie sanitarnym,  a mieszkanie zostało doposażone  w materiały do dezynfekcji, materiały ochrony osobistej oraz ozonator).

Warto też dodać, że mieszkania wspomagane muszą spełnić szereg wymagań. Przede wszystkim powinny być położone w niedalekiej odległości od miejsca pracy czy aktywności osób ze spektrum autyzmu, a zastosowany projekt powinien być łatwy do zrozumienia, niezależnie od doświadczenia, wiedzy, umiejętności językowych czy obecnego poziomu koncentracji użytkownika. Oznacza to logiczność, prostotę i przejrzystość układu przestrzenno-funkcjonalnego.

– Wykorzystując środki unijne tworzymy pilotażowe rozwiązania, obejmując wsparciem osoby z całościowym zaburzeniem rozwoju oraz ich rodziny. Wypracowany model wsparcia wdrażamy w gminach, które przystąpiły do projektu i na mocy porozumień udostępniły lokale, w których w ramach projektu przeprowadzono remonty lub modernizacje, albo – jak w Goleniowie – zostały wyposażone. Dziś mieszkanie te nie stoją  puste, codziennie odbywają się w nich zajęcia i treningi samodzielności. To w nich młodzi ludzie wkraczają w dorosłość pod okiem wyspecjalizowanej kadry. To siła tego projektu  – mów Członek Zarządu Województwa Anna Bańkowska.

Mieszkania przygotowane zostały w ramach projektu „Azymut – Samodzielność”. To międzyregionalne przedsięwzięcie, w które oprócz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zaangażowane są ROPS-y z Poznania oraz Zielonej Góry. Efektem współpracy jest uruchomienie dziewięciu mieszkań wspomaganych w trzech województwach (sześć znajduje się na Pomorzu Zachodnim, we wszystkich prowadzone są zajęcia).

W Zachodniopomorskiem do projektu „Azymut Samodzielność” przystąpiły trzy samorządy: Gmina Goleniów oraz Miasta Stargard i Kołobrzeg.

Projekt „Azymut-Samodzielność” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Budżet projektu ponad 10 mln zł.

Zdjęcia oraz film (z otwarcia mieszkania Kołobrzegu): http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/biuro-prasowe/aktualnosci/treningi-ktore-ucza-samodzielnosci-w-goleniowie-dzialaja-cztery-mieszkania-wspomagane

To top