Terapia EEG Biofeedback realizowana przez podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim w ramach projektu pn. ,,Prowadzenie rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’

Zajęcia z zakresu Terapii EEG Biofeedback są realizowane w ramach projektu ,,Prowadzenie rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’ Szansa- Rozwój- Niezależność konkurs nr 1/2018 – zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Stowarzyszenia. Odbywają się w formie indywidualnej: 5 dni w tygodniu po 0,5 godziny, dla 17 osób.

Podczas treningów wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt wraz z oprogramowaniem do obserwacji aktywności pracy mózgu. Atrakcyjna forma zajęć z wykorzystaniem gier multimedialnych sprawia, że nabywanie kolejnych umiejętności staje się dobrą zabawą i prawdziwą przyjemnością. Podczas treningu podopieczni aktywizują pracę mózgu, ćwiczą umiejętność skupiania uwagi na określonym zadaniu.

Terapia polega na podłączeniu podopiecznego do specjalnych czujników, dzięki którym możliwe jest obserwowanie na ekranie komputera przebiegu fal mózgowych. Dzięki temu podopieczny może spróbować oddziaływać na nie w sposób kontrolowany. Efekt jego wysiłków pojawia się na monitorze. Całość przypomina grę komputerową – podopieczny obserwuje czynności swojego mózgu pod postacią na przykład ,,jadącego samochodu’’. Przy wzroście aktywności mózgu otrzymuje nagrodę za właściwy przebieg gry. Prowadzący zajęcia stymulował pożądane częstotliwości fal mózgowych i hamował te niepożądane.

W ten sposób mózg uczy się tworzenia prawidłowych fal mózgowych, podopieczny dąży do wygrania z komputerem, a w konsekwencji poprawia się jego koncentracja i pamięć, zmniejsza się poziom stresu i poprawia nastrój. Terapia wspomaga procesy uczenia się. Zmniejszeniu ulegają też objawy charakterystyczne dla osób z ADHD, czyli nadpobudliwość psychoruchowa.

Dzięki zajęciom mamy możliwość zobaczyć jak bardzo plastyczny jest mózg podopiecznych, jak prawidłowo uczony i nagradzany – umie osiągnąć wspaniałe wyniki.

Koordynator projektu

 

 

 

 

To top