Szykują się zmiany w świnoujskim urzędzie miasta

Budynek magistratu przejdzie głęboką termomodernizację. To kolejny obiekt w Świnoujściu, który dzięki środkom unijnym staje się bardziej przyjazny środowisku. W piątek, 19 marca 2021 r. marszałek Olgierd Geblewicz i prezydent Janusz Żmurkiewicz podpisali umowę opiewającą na ponad  2,8 mln zł dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. W spotkaniu uczestniczyła też przewodnicząca rady Elżbieta Jabłońska.

Przyznana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dotacja  zostanie przeznaczona na głęboką  termomodernizację budynku urzędu miasta. Dofinansowanie pozwoli  na docieplenie ścian zewnętrznych i  stropów, wymianę stolarki okiennej, ulepszenie instalacji c.w.u, zamontowanie pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej.

  To już fakt, obiekty użyteczności publicznej, dzięki środkom unijnym stają się bardziej przyjazne środowisku. Po takie wsparcie z powodzeniem sięga Gmina Miasto Świnoujście. Dotację na  modernizację energetyczną lokalne władze pozyskały dotychczas na prace w miejskim przedszkolu, Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki czy miejskiej poradni psychologiczno-pedagogicznej.  Dziś kolejna umowa  i kolejna inwestycja – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Inwestycja w magistracie  ma przyczynić się m.in. do obniżenia energochłonności budynku, a tym samym do obniżenia rachunków za ogrzewanie. Poziom dofinansowania wynosi ok. 85 % kosztów kwalifikowanych.

Projekt jest realizowany w ramach II Osi priorytetowej „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 2.6.  „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020. Z tego działania  były przeprowadzone 2 konkursy, w roku 2016 oraz 2018. W ramach obu naborów podpisano 18 umów o dofinansowanie na  łączną kwotę ponad 43,7 mln zł. Z tych środków korzysta też Gmina Miasto Świnoujście, która dzięki unijnemu dofinansowaniu przeprowadza modernizację energetyczną Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu,  Przedszkola Miejskiego nr 9 czy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Inwestycja w magistracie powinna zakończyć się do końca czerwca 2022 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Biuro Prasowe

To top