19-03-2021 » Kamień Pomorski

Szykują się zmiany w świnoujskim urzędzie miasta

Budynek magistratu przejdzie głęboką termomodernizację. To kolejny obiekt w Świnoujściu, który dzięki środkom unijnym staje się bardziej przyjazny środowisku. W piątek, 19 marca 2021 r. marszałek Olgierd Geblewicz i prezydent Janusz Żmurkiewicz podpisali umowę opiewającą na ponad  2,8 mln zł dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. W spotkaniu uczestniczyła też przewodnicząca rady Elżbieta Jabłońska.

Przyznana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dotacja  zostanie przeznaczona na głęboką  termomodernizację budynku urzędu miasta. Dofinansowanie pozwoli  na docieplenie ścian zewnętrznych i  stropów, wymianę stolarki okiennej, ulepszenie instalacji c.w.u, zamontowanie pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej.

  To już fakt, obiekty użyteczności publicznej, dzięki środkom unijnym stają się bardziej przyjazne środowisku. Po takie wsparcie z powodzeniem sięga Gmina Miasto Świnoujście. Dotację na  modernizację energetyczną lokalne władze pozyskały dotychczas na prace w miejskim przedszkolu, Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki czy miejskiej poradni psychologiczno-pedagogicznej.  Dziś kolejna umowa  i kolejna inwestycja – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Inwestycja w magistracie  ma przyczynić się m.in. do obniżenia energochłonności budynku, a tym samym do obniżenia rachunków za ogrzewanie. Poziom dofinansowania wynosi ok. 85 % kosztów kwalifikowanych.

Projekt jest realizowany w ramach II Osi priorytetowej „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 2.6.  „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020. Z tego działania  były przeprowadzone 2 konkursy, w roku 2016 oraz 2018. W ramach obu naborów podpisano 18 umów o dofinansowanie na  łączną kwotę ponad 43,7 mln zł. Z tych środków korzysta też Gmina Miasto Świnoujście, która dzięki unijnemu dofinansowaniu przeprowadza modernizację energetyczną Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu,  Przedszkola Miejskiego nr 9 czy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Inwestycja w magistracie powinna zakończyć się do końca czerwca 2022 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Biuro Prasowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *