Sztuka osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, corocznie od 2003 r. organizuje konkurs plastyczny Sztuka Osób Niepełnosprawnych.  Jest to największy przegląd twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Ubiegłoroczna edycja, której towarzyszyło hasło „Podróże moich marzeń”, zgromadziła prawie 2000 prac. Były one oceniane przez znanych i cenionych artystów plastyków, historyków sztuki i etnografów.
Wydarzenie jest skierowane do niepełnosprawnych podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy i domów pomocy społecznej.

Prace nagradzane są w pięciu kategoriach: malarstwo i witraż, rysunek i grafika, rzeźba kameralna i płaskorzeźba, tkanina i aplikacja oraz fotografia.

W tym roku motywem przewodnim  edycji  jest „Tajemnica mojej wyobraźni” . Temat jak co roku został wybrany w głosowaniu internetowym.

Konkurs składa się z dwóch etapów wojewódzkiego i ogólnopolskiego.

W dniu 12 października 2020 r. Wojewódzka Komisja Konkursowa  w składzie:

  1. Dorota Obukowicz-Szafrańska – przewodnicząca
  2. Kornelia Tumanowicz – członkini
  3. Bożena Mozolewska – członkini
  4. Anna Gniazdowska – członkini
  5. Marlena Bojarska-Sztuk – członkini
  6. Barbara Wujec-Hasinec – członkini
  7. Anna Rąbel – członkini
  8. Paweł Klimek – członek
  9. Elwira Rewcio  – członkini

 oceniła 97 prac nadesłanych na etap wojewódzki XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”.  Wyniki prac Komisji w załączeniu. Wszystkie prace, które zostały nagrodzone od I do III miejsca biorą udział w etapie ogólnopolskim konkursu.

Twórczość artystów niepełnosprawnych po konkursie  jest prezentowana przez Fundusz  m.in. w: Zamku Królewskim w Warszawie, Belwederze, Sejmie RP, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Narodowej Galerii Zachęta, Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, Muzeum Historycznym m.st. Warszawy oraz w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Oddział Zachodniopomorski Funduszu prezentował prace konkursowe  między innymi w Filharmonii Szczecińskiej, Pałacu w Przelewicach, Bibliotece Miejskiej w Koszalinie  oraz w Bibliotece Publicznej w Dębnie.

W tym roku prace, które brały udział w etapie wojewódzkim zostaną pokazane w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim, ul. Adama Mickiewicza 34. Uroczysty wernisaż rozpocznie się

22 października 2020 roku, o godzinie 12:00.

Serdecznie zapraszamy

To top