Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu kamieńskiego

W odpowiedzi zadanej przez Redakcję ikamień.pl,  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim wyjaśnia:                   W odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.03.2020 r. oraz 16.03.2020 r. informuje, że na dzień 15.03.2020 r. na terenie powiatu kamieńskiego:

– 6 osób przebywa w izolacji domowej;
– 22 osoby objęte są nadzorem epidemiologicznym;
– brak jest osób hospitalizowanych;
– brak jest osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

Kwarantanna polega na odosobnieniu osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Przymusowa kwarantanna w związku z koronawirusem nakładana jest Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w drodze decyzji administracyjnej. Nakładane jest na okres 14 dni od dnia styczności z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Osoba poddana kwarantannie ma bezwzględny zakaz kontaktu z innymi. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia powinna zgłosić się do oddziału zakaźnego.

W trakcie 14 dniowego nadzoru epidemiologicznego monitorowany jest stan zdrowia (temperatura ciała, ogólne samopoczucie) poprzez codzienny kontakt telefoniczny. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia zgłosić się do oddziału zakaźnego.

Anna Omelańska
Starszy asystent
Stanowisko ds Higieny Pracy

To top