Startują „Ferie z ekonomią” dla uczniów z województwa zachodniopomorskiego

Wraz z rozpoczęciem ferii zimowych w województwie zachodniopomorskim, rusza projekt edukacji ekonomicznej „Ferie z ekonomią”, realizowany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. W  tegorocznej 4. edycji weźmie udział pięć szkół podstawowych z gmin Dargobądz, Lekowo, Kołczewo, Manowo i Żabnica. To właśnie uczniowie z  tych placówek od poniedziałku będą zgłębiać wiedzę z zakresu ekonomii i finansów. Przed nimi tydzień kreatywnych gier i ciekawych zabaw edukacyjnych.

Ferie z ekonomią” to ogólnopolski projekt adresowany do uczniów 7. i 8. klas szkół podstawowych, składający się z dwóch etapów. Pierwszy z nich realizowany jest w postaci dodatkowych zajęć przeprowadzanych w jednym tygodniu w okresie ferii zimowych. Ćwiczenia prowadzone są przez nauczyciela wspólnie ze studentem kierunku ekonomicznego.

W tracie zajęć uczestnicy zdobywają wiedzę, m.in. z zakresu ekonomii i finansów, przyswajają podstawowe pojęcia ekonomiczne, dowiadują się jak funkcjonuje prawdziwe przedsiębiorstwo i na czym polega patriotyzm gospodarczy. Młodzież ma również szansę wykształcić u siebie zdolności negocjacyjne, nauczyć się odpowiedzialnego gospodarowania pieniędzmi oraz poznać zasady tworzenia modelu biznesowego firmy. Zajęciom edukacyjnym towarzyszą gry i zabawy ekonomiczne, spotkanie z lokalnym przedsiębiorcą, wizyta w placówce banku oraz warsztat dotyczący pieniądza prowadzony przez pracowników Oddziałów Okręgowych Narodowego Banku Polskiego. To ciekawy i angażujący sposób na przyswojenie przez młodzież wiedzy w atrakcyjnej, a zarazem praktycznej formie.

W pierwszym tygodniu ferii zimowych, w terminie 31stycznia -4 lutego br., rozpoczną zajęcia uczniowie m.in. z województwa zachodniopomorskiego. W projekcie biorą udział następujące placówki:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zofii Kossak – Szczuckiej w Dargobądzu

  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Kołczewie

  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ziemi Świdwińskiej w Lekowie

  • Szkoła Podstawowa w Manowie

  • a także Szkoła Podstawowa im. ks. Barnima I w Żabnicy.

Równolegle w projekcie wezmą udział uczniowie z województwa dolnośląskiego, mazowieckiego i opolskiego.

Swoją przygodę z ekonomią uczniowie będą kontynuowali również w II semestrze, w ramach II etapu projektu, w którym przygotują pracę projektową – model biznesowy własnego przedsiębiorstwa działającego w lokalnej społeczności. Nagrodą dla autorów pięciu najlepszych prac będzie wycieczka do Warszawy wraz z warsztatami edukacyjnymi.

– „Ferie z ekonomią” wyróżnia ciekawa i kreatywna formuła zajęć, która ułatwia młodym ludziom aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach i łatwiejsze przyswojenie podstaw ekonomii. To nasz sztandarowy projekt, który trwa już 10 lat i do tej pory wzięło w nim udział ponad 13 tysięcy uczniów. W trakcie programu młodzież dowiaduje się, że wiedza ekonomiczna przydaje się wszędzie. Gospodarowanie dotyczy zarówno racjonalnego zarządzania kieszonkowym, budżetem domowym, jak i każdym przedsiębiorstwem. Wiedza zdobyta podczas zajęć z pewnością zaprocentuje w przyszłości. Młodzi ludzie mają też okazję nabyć nowe kompetencje i umiejętności, niezbędne w dorosłym życiu, a także zyskać pewność siebie i przygotować się do podejmowania pierwszych kluczowych decyzji, chociażby dotyczących wyboru dalszej szkoły ponadpodstawowej– mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

– Proponowany przez nas projekt jest świetną alternatywą do spędzania ferii zimowych w domu przed komputerem czy telewizorem. Młodzież bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach organizowanych w  ramach projektu przez cały tydzień. Udział w „Feriach z ekonomią” to nie tylko zdobycie nowej wiedzy i  umiejętności, ale także nauka pracy w grupie i integracja między uczniami – dodaje Edyta Kozdroń-Warecka, koordynator projektu.

Do tegorocznej, 4. już edycji programu, realizowanego na terenie całej Polski, zgłosiło się 65 szkół z  całej Polski. „Ferie z ekonomią” to efekt wieloletnich doświadczeń Fundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej związanych z realizacją programów edukacji ekonomicznej skierowanych do młodzieży i kontynuacja projektu pierwotnego „Na Własne Konto”, prowadzonego w latach 2011-2017. Stanowił on uzupełnienie i poszerzenie podstawy programowej przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. Wzięło w nim udział ponad 10 tysięcy uczniów z gimnazjów położonych na terenach wiejskich w całej Polsce. Nowy projekt „Ferie z ekonomią” został zainicjonowany w 2017 roku i jest dostosowany do nowej podstawy programowej oraz nowej grupy uczestników, jakimi są uczniowie klas 7. i 8. szkół podstawowych. Materiały dydaktyczne zostały przygotowane przez ekspertów i wykładowców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Więcej informacji o projekcie: www.feriezekonomia.pl.

Pomysłodawcą i organizatorem projektu „Ferie z ekonomią” jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFWRP) jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od ponad 30 lat pomaga zmienić jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wspieraniu inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej i rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz na działaniach społecznych i edukacyjnych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie (www.efrwp.pl).

Dodatkowych informacji udziela:

Biuro Prasowe Fundacji EFRWP

kom.: (+48) 600 410 014

e-mail: media@efrwp.com.pl

To top