Środowiskowy Dom Samopomocy rozpoczyna działalność

Od 31 grudnia br.  roku planowane jest rozpoczęcie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, który będzie placówką dziennego pobytu, położoną w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 33.

Środowiskowy dom samopomocy (ŚDS) zgodnie z art. 51a ustawy o pomocy społecznej, jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia
w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.

Procedura rekrutacji do Środowiskowego Domu Samopomocy

  1. Wypełnienie przez osobę zainteresowaną wniosku o przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy i złożenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach, przy ul. Książąt Pomorskich 8, drogą elektroniczną na adres e-mail: ops@ops.miedzyzdroje.pl lub za pośrednictwem poczty polskiej.
  2. Przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach.
  3. Wydanie decyzji administracyjnej przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach.
  4. Utworzenie listy rezerwowej dla osób oczekujących na przyznanie miejsca w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Osoby zainteresowane wsparciem realizowanym w Środowiskowym Domu Samopomocy będą zobowiązane dostarczyć:

  • Wniosek o przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy
  • Zaświadczenia lekarskie
  • Orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli osoba takie posiada

Wzory dokumentów, o których mowa powyżej, można pobrać ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach, jak również osobiście w OPS, tel. 91 328 10 53.

Wypełnione dokumenty można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach poprzez wrzucenie do skrzynki pocztowej zawieszonej obok drzwi wejściowych do OPS lub poprzez przesłanie pocztą na adres OPS, przy ul. Książąt Pomorskich 8, 72-500 Międzyzdroje.

Elżbieta Jakubiak

Kierownik OPS

 

 

 

 

To top