Sprawa nieprawidłowości przy budowie Wiaty w Jarszewie w 2018 roku, zakończona wyrokiem Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim.

W piątek 15 kwietnia 2022 r. o godzinie 11.00 Sąd Rejonowy wydał wyrok w powyższej sprawie. W uzasadnieniu wyroku Sąd uznał, że zarówno Burmistrz Kamienia Pomorskiego, jak i obie pracownice Urzędu Gminy oraz Sołtys Jarszewa dopuścili się zarzucanych im czynów. W ocenie Sądu te działania spełniało charakter działań przestępczych. Nastąpiło przekroczenie uprawnień, poświadczenie nieprawdy. Ale biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, fakt powstania wyżej wspomnianej wiaty i niską szkodliwość czynu, Sąd sprawę umorzył.

Stronom postępowania służy prawo do zwrócenie się do Sądu z wnioskiem o wydanie wyroku z uzasadnieniem oraz prawo odwołania się od tego wyroku do Sądu Okręgowego w Szczecinie.

W.T.

 

To top