Sportowe Międzyzdroje

Sport w Gminie Międzyzdroje jest nieodzownym elementem życia wielu jej mieszkańców. Jest dziedziną życia naszej społeczności lokalnej, którą trzeba zorganizować, zagospodarować i wspierać. Na terenie naszej gminy działa 8 klubów sportowych. W budżecie gminy na 2021 r. zostały zabezpieczone środki finansowe na kulturę fizyczną w wysokości 654 800,00 zł, w tym 52 000,00 zł na stypendia sportowe oraz 250 000,00 zł na utrzymanie stadionu miejskiego. Sport uczy istotnych wartości i umiejętności życiowych: pewności siebie, pracy w zespole, poczucia wspólnoty, dyscypliny i szacunku i zasad fair play. Sport i rekreacja stanowią wartościowe formy spędzania wolnego czasu również ze względu na możliwości samorealizacji i samodoskonalenia. Osoby aktywne fizycznie posiadają większą samowiedzę, bardziej systematycznie działają, lepiej poznają swój organizm, swoje duchowe i fizyczne możliwości oraz ograniczenia. Sport jest ważnym elementem promocji, budowania tożsamości lokalnej i poczucia dumy z sukcesów we współzawodnictwie sportowym  naszych mieszkańców– podkreśla Mateusz Bobek Burmistrz Międzyzdrojów. Mimo dużych ograniczeń i trudności związanych z pandemią nasi sportowcy uczestniczyli w zawodach sportowych, zdobywając wysokie wyniki i prestiżowe miejsca na podium. Za wysokie osiągnięcia sportowe w 2021 roku stypendia sportowe uzyskało 8 zawodników – mieszkańców naszej gminy, w tym; 4 tenisistów, 2 zapaśników, lekkoatleta i  zawodnik jiu jitsu. Ich wyniki to wysiłek codziennych treningów, wyrzeczenia, ale także starania i praca rodziców i trenerów, którym należą się ogromne podziękowania za ich trud i promocję Międzyzdrojów – jako ośrodka sportu i rekreacji.

Ze sportowym pozdrowieniem,

Jadwiga Bober

Referat Promocji, Kultury i Turystyki

 fot: AL Międzyzdroje, UKS Chrobry, MKK Bushido
To top