Skarbniczka Gminy: mamy 2,7 mln zł wolnych środków z 2019 roku!

Skarbnik Gminny, Agnieszka Sakowicz, poinformowała na poprzedniej Sesji Rady Miejskiej, że gmina posiada 2,7 mln złotych wolnych środków z 2019 roku. Dlaczego więc nie realizowano inwestycji przebudowy ulic Dworcowej i Jedności Narodowej, przenosząc spłatę obligacji i zadłużając gminę na kolejne lata?

Sprawa, ku zaskoczeniu wszystkich radnych, wyszła na jaw, w toku dyskusji nad przekazaniem środków (kwoty 200.000 zł), na zabezpieczenie zakupu nowego samochodu pożarniczego dla OSP Rozwarowo.

Radna Barbara Majcher zadała pytanie Pani Skarbnik Agnieszce Sakowicz: „Tutaj wstępnie od pani Skarbnik dowiedziałam się, że nadwyżka środków za rok 2019, czyli tego co już minął wynosi 2,7 miliona złotych. Ja chciałbym by Pani to potwierdziła.„. Radna wspomniała również w tym kontekście o zobowiązaniach gminy, o których ciągle mówi Burmistrz Stanisława Kuryłło, że gmina spłaca długi po poprzednikach. „Drugie pytanie mam takie: wiem, że mamy dużo zobowiązań i chciałbym zapytać, bo miałam świadomość, że cała nadwyżka z danego roku jest przeznaczona na spłatę zobowiązań. I chciałbym prosić jaka nadwyżka z 2019 roku jest przeznaczona na spłatę.” – dodała Radna Barbara Majcher.

Skarbnik Agnieszka Sakowicz: „Może wytłumaczę. Te 200.000 zł, które są wpisane w uchwale budżetowej na zabezpieczenie zakupu samochodu one planowane są do sfinansowania z wolnych środków, nie z nadwyżki budżetowej. Musza Państwo wiedzieć, że te wolne środki powstają w budżecie w okresie kiedy zaciągamy zobowiązania i je spłacamy. I w trakcie realizacji budżetu Gmina generuje wyższe dochody tym samym ogranicza wydatki, tym samym są one mniejsze niż planowane w budżecie. Dla zabezpieczenia przy takim układzie budżetu powstają wolne środki. One nie są tutaj nigdzie widoczne, ani w uchwale budżetowej na 2019 rok, ani w wieloletniej prognozie, ale będą je Państwo dopiero widzieć w sprawozdaniu finansowym, które będę przygotowywała za rok 2019.„.

Pani Skarbnik dodała również, że nie są to wolne środki z 2019 roku, bo są to wolne środki z lat ubiegłych. „Wolne środki mogą wynosić 2,7 miliona złotych, ale tak jak mówię, ta kwota będzie dopiero wiarygodna w sprawozdaniu finansowym, które do 30 kwietnia będą Państwo mieli przedstawioną”.

Wypowiedź Skarbnik Gminy podsumował Radny Mateusz Stodulski: „Gdy chcemy wyremontować drogę do Płastkowa, kiedy chcemy wyburzyć budynki na marinie, czy kupić dwie, trzy ławki do parku to wolnych środków nie ma. W tej okazuje się, że są. Dlatego rozumiem, że w takich sytuacjach należy omówić bardziej szczegółowo, bo okazuje się, że tych wolnych środków jest więcej, a nasze wnioski do budżetu można byłoby rozpatrzyć”. Czy Burmistrz Stanisław Kuryłło specjalnie blokuje realizację wniosków radnych?

W związku z powyższym należy postawić sobie pytanie. Czy w 2019 roku można było realizować inwestycję przebudowy ulicy Dworcowej i Jedności Narodowej? Czy niezbyt pochodnie Burmistrz Stanisław Kuryłło wycofał się z tej inwestycji odmawiając podpisania umowy na dofinansowanie tego zadania na ponad 1,8 mln złotych?

Kamieński Społeczny Portal Informacyjny

To top