Sesja złudzeń w Kamieniu Pomorskim!

W czwartek 20 lutego 2020 r. na portalu Echo Powiatu Kamieńskiego zamieściłem artykuł nawiązujący do sesji Rady Miejskiej, jaka miała się odbyć w Kamieniu Pomorskim. W porządku obrad sesji była sprawa omówienia bieżącej działalności i ocena działań gminnej spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim.

Na wyjaśnienie sytuacji w tej gminnej spółce czekało bardzo wielu mieszkańców. Czy otrzymali wyczerpującą odpowiedź na nurtujące ich pytania? Raczej nie. Prezes gminnej spółki PGK przygotował się dokładnie do tej rozprawy. Mówił dużo, spokojnie i przekonująco. Nie wiem czy przekonał radnych i mieszkańców Kamienia. O tym przekonamy się za jakiś czas. Mnie w każdym razie nie przekonał. O tym, jaka świetlana przyszłość czeka gminę Kamień Pomorski i jej mieszkańców, pisał zaraz po sesji ulubiony portal Pana Burmistrza i Pana Prezesa Kamieńskie Info. Tak na marginesie nie mogę dojść tylko, skąd Redaktor tego portalu Paweł Ukraiński miał z tej sesji tak dokładne informacje, skoro go na sesji nie było, a na stronie gminy nie ukazała się jeszcze relacja z tej sesji. Ale jak widać są równi i równiejsi w tej gminie albo Pan Redaktor ma wszędzie w powiecie swoje pluskwy stąd tak jego dobra wiedza. Jednak od tępienia pluskwy i innych brzydkich stworzonek są inni. Ja pozwolę sobie zacytować fragmenty materiału o wystąpieniu Pana Prezesa z tego poczytnego portalu. Podczas swojego wystąpienia Pan Prezes Guranowski mówił:

O zrealizowanych zadaniach, ale także planowanych inwestycjach i zamierzeniach rozmawiano dziś na specjalnie zwołanej sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim. – Gmina Kamień Pomorski jest większościowym udziałowcem PGK i nic w tej kwestii się nie zmieniło. Nie ma żadnych planów, aby w tych udziałach miały nastąpić jakieś zmiany. Chcielibyśmy rozwiać wątpliwości dotyczące PGK Eksploatacja rozbudzone przez dalece krzywdzące oceny osób, które w żaden sposób nie posiadały chęci aby zweryfikować je u źródeł – powiedział Burmistrz Stanisław Kuryłło.

Zakończona budowa instalacji fotowoltaicznej (dofinansowanie 85%), która na potrzeby wewnętrzne zasila oczyszczalnię, budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (dofinansowanie 1,7 mln złotych, całość zadania ok. 3 mln złotych). Prace badawczo – rozwojowe pozwalające na przygotowanie rozwiązań technologicznych przy kompostowni prowadzone wspólnie z ZUT (1,1 mln złotych, dofinansowanie 800 tys. zł) oraz kompostownia odpadów ulegających biodegradacji jako jeden z etapów budowy parku technologicznego. To zrealizowane w ostatnim czasie i planowane inwestycje prowadzone przez spółkę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Wartość ostatniej z inwestycji, tj kompostowni która jak dowiedzieliśmy się podczas sesji będzie tak jak pozostałe w całości własnością PGK wyniesie 9,8 mln zł. Dofinansowanie osiągnie 6,7 mln zł.”

Radni zadawali Panu Prezesowi wiele pytań i otrzymywali odpowiedzi. Nie mi oceniać czy radni byli zadowoleni z tych odpowiedzi czy nie. Moich wątpliwości Pan prezes nie rozwiał. Polecam wszystkim zainteresowanym tym tematem obejrzenie relacji z sesji, która powinna znaleźć się na oficjalnej stronie gminy na początku tygodnia. Mam nadzieję, że Burmistrz stanie na wysokości zadania i zaspokoi ciekawość mieszkańców i dopilnuje, by relacja z sesji ukazała się jak najszybciej. Pisząc swój artykuł przed sesją miałem wiele wątpliwości co do przejrzystości i transparentności sytuacji w spółce. Pisałem, że Pan Prezes pewnie będzie przekonywał radnych, że w Spółce wszystko jest w porządku, a Spółkę i Gminę Kamień Pomorski czeka „świetlana przyszłość”, zastanawiałem się czy Pan Prezes mówiąc o korzyściach swojej firmy będzie miał na myśli gminne PGK czy też może PGK Eksploatacja. Pisałem, że obecnie Spółka PGK Eksploatacja jest po kolejnych przekształceniach z nowym Prezesem, jest gotowa podjąć się tak ważnego dla Gminy zadania inwestycyjnego. Miałem duże wątpliwości czy Prezes Guranowski powie o tej firmie całą prawdę czy tylko małą prawdę, skupiając się głównie na znaczeniu przekazania przez warszawską Firmę Green Managment Group swojej technologii. Pisałem, że ta technologia ma ogromną wartość dla Prezesa Guranowskiego, gdyż po nowych przekształceniach w zamian za tą technologię i tzw. know – how – (to definicja przyjęta przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu jako know-how określa całokształt wiadomości, czyli fachowej wiedzy oraz doświadczeń w zakresie technologii i procesu produkcyjnego dla określonego wyrobu), wartość udziałów w PGK Eksloatacja znacznie wzrośnie.

Pisałem, że wiedza i doświadczenie posiadane przez warszawską firmę Green Managment Group dla Prezesa ma ogromną wartość, dla mnie człowieka mało zorientowanego – żadną. Poświęciłem dużo czasu, by odszukać informację o sukcesach i technologii tej firmy.

Zaskoczyła mnie mile obecność na posiedzeniu rady Nowej Pani Prezes PGK Eksploatacja Pani Hanny Marlière z Green Managment Group. Jak o tym pisało Kamieńskie Info:

Hanna Marlière – jest ekspertem Komisji Europejskiej, pomaga definiować ramy programowe w zakresie gospodarki odpadami w latach 2021 – 2027, jest specjalistką z zakresu ochrony środowiska w ramach gospodarki odpadami. Pracuje w tej branży od 15 lat, w ramach Green Management Group realizuje projekty dla ponad 200 samorządów w Polsce, kilkunastu dużych przedsiębiorstw. Jak sama mówi, razem ze swoim wspólnikiem jest ekspertem rynkowym. To ona jako prezes będzie kierować spółką PGK Eksploatacja”.

Pani Prezes prezentowała się znakomicie, mówiła z przekonaniem i posiadała dużą wiedzę na temat. Mówiła między innymi:

Po co Gminie kompostownia i Park Recyklingu?

Odpad organiczny w strumieniu odpadów komunalnych stanowi 40%. To jest ogromna ilość i ogromny zasób, który powinien wrócić do gminy. Jest on stosunkowo łatwy do zagospodarowania i daje duży efekt ekologiczny w postaci recyklingu. Zmierzenie się z poziomem recyklingu czeka także gminę Kamień Pomorski. Już w 2020 roku ten wskaźnik będzie musiał osiągnąć 50%. Z dużym prawdopodobieństwem w przyszłym roku żadnej gminie w Polsce nie uda się go osiągnąć. Nie da się tego zrobić bez skutecznego recyklingu materii organicznej pochodzącej z odpadówprzekonywała Hanna Marlière.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom powstał projekt budowy w Mokrawicy parku recyklingu. Docelowo będzie się on składał z części fermentacji i części tlenowego przetwarzania czyli kompostowni. Cała inwestycja ma kosztować ok. 35 mln złotych. Jej realizacja pozwoli na obniżenie kosztów odbioru przynajmniej jednej frakcji odpadu.

Obecnie rosnące ceny odpadów są związane głównie z tym, że odpad jest przetwarzany w dużych, drogich i niespecjalistycznych instalacjach które mają koszty i wytwarzają śmieci za śmieci. Zagospodarowanie jest niesamowicie kosztowne, bo są opłaty marszałkowskie, bo instalacji jest mało i nie ma co z tym zrobić. Jesteśmy więc w stanie w zasadniczy sposób zoptymalizować koszty związane ze strumieniem jednego z odpadów, a w Gminie Kamień Pomorski stanowi on około 40%, więc łatwo sobie policzyć jakie będą to kwotyzaznaczyła prezes PGK Eksploatacja.

PGK Eksploatacja nie dysponuje żadnym majątkiem. Nie będzie on przekazywany z PGK.

Obecnie podział struktury udziałowej PGK Eksploatacja przedstawia się w stosunku 4 do 1. 80% udziałów posiada Green Managment, przy 20% udziałów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

PGK Eksploatacja jest spółką powołaną tylko w celach zarządczych. Majątek wypracowany w ramach projektu, jest własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Nie ma mowy o żadnym przekazywaniu majątku do PGK Eksploatacja. Ta spółka będzie zarządzać obiektem i przeprowadzać procesy w sposób prawidłowy pod względem technologicznym i rynkowym. Zobowiązanie spółki PGK Eksploatacja jest operacyjne. Nie będzie transferów infrastruktury, działek czy innych nieruchomościzaznaczyła Hanna Marlière.

Spółka PGK Eksploatacja będzie odprowadzała na rzecz PGK czynsz dzierżawny. Im większy wynik będzie osiągnięty, tym większy będzie płacony czynsz.

Dlaczego Green Managment ma większościowe udziały w PGK Eksploatacja?

Oprócz wsparcia związanego z aplikacją o dofinansowanie Hanna Marlière zaznaczała, że to Green Managment wniesie odpowiednią wiedzę i rozwiązania, którym PGK nie dysponuje.

Spółka mogłaby go pozyskać, zapłacić za niego pieniądze rzędu milionów złotych. Zamiast tego zaprosiła partnera technologicznego i zyskała niezbędną wiedzę. Green Managment oprócz partnerstwa z różnymi podmiotami sprzedaje różne technologie w kraju. Są one bardzo różne, to pojedyncze maszyny, urządzenia, a czasami całe linie technologiczne. Zarządzamy z tytułu kontraktów nadzorczych, dostarczamy technologię obecnie w kilkunastu miejscach. Płaci się nam za tą wiedzę i rozwiązania – tłumaczy Marlière  Spółka PGK Eksploatacja nie ma żadnego majątku, będzie ona dzierżawić wszystko od PGK na zasadach komercyjnych.”

Pani Prezes mówiła dużo i na temat. Ale również wiele na ten temat mogłoby powiedzieć w Polsce co najmniej 200 osób. Była mowa o nowoczesnych rozwiązaniach unikalnej technologii, tylko o takiej technologi przeczytałem w internecie w kilku miejscach i nie były to rozwiązania opracowane przez firmę, którą reprezentuje Pani Prezes ani jej osobiście, ale rozwiązania innych firm w tym polskich i zagranicznym. Były to rozwiązania sprzed wielu lat. Nie wątpię, że przedstawiając technologię jaką zamierza firma zrealizować, Pani Prezes nie zdradzała wszystkich szczegółów. Ale kompostowanie osadów ściekowych z odpadami zielonymi i biodegradowalnymi to nie proces wymagający nagrody Nobla, ale metoda stara jak świat stosowana już przed wiekami przez rolników i ogrodników. Metoda ta jest wyłącznie modyfikowana w celu przyśpieszenia procesu kompostowania, poprawy jakości surowca pozyskanego w wyniku tego procesu. Nie umniejszam wkładu naukowców i specjalistów w tej dziedzinie. Pragnę tylko wykazać, że nadużyciem jest przecenianie wartości technologii przedstawianej przez przedstawiciela firmy Green Managment Group i proponowanie, w zamian za niesprawdzoną technologię, udziałów w spółce zarządzającej inwestycją, zrealizowaną za bardzo duże pieniądze. Jest to w mojej ocenie wysoce nieetyczne i korupcjogenne. To próba wyprowadzenia pieniędzy z PGK Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim, cała otoczka całej tej sprawy, manipulacje i mataczenie, z jakimi mieliśmy do czynienia powinny wykluczyć ten pseudo biznesowy mezalians.

W swoim artykule zamieszczony przed sesją wskazałem na wiele faktów, które świadczą, że informacje o firmie Green Managment Group budzą moje wątpliwości. I choć Pan Przewodniczący Rady Jacek Golusda nie wyraził mi zgody na zadanie wielu pytań Pani Prezes, to zadałem część z tych pytań Pani Prezes już po sesji i moje wątpliwości nie rozwiały się. Pani Hanna Marlière z Green Managment Group ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiada specjalistyczną wiedzę w tematyce ochrony środowiska. Jak była przedstawiana w Kamieniu, jest też jest ekspertem Komisji Europejskiej. Tylko jak wynika z załączonych zdjęć, takim ekspertem może zostać prawie każdy, kto dysponuje wykształceniem, posiada doświadczenie, jest przedsiębiorcą. Wystarczy tylko trochę wiedzy, chęci i złożenie aplikacji. Celowe podkreślanie tego faktu przez osoby przedstawiające Panią Hannę Marlière jest dla mnie małą manipulacją, na potrzeby sprawy.

A fakt współpracy, o której mówił prezes Guranowski, z Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie za kwotę 1,1 miliona złotych w ramach której to współpracy miały być przygotowane rozwiązania technologiczne kompostowni, nad którymi prowadzono prace badawczo rozwojowe, to były pieniądze wyrzucone w błoto czy może skok na kasę? Na ten cel wydano 1,1 miliona złotych, a dofinansowanie ze środków zewnętrznych to kwota 800 tys. zł. Ile takich numerów wyczarował Pan Prezes?

Nie wierzę, że taka renomowana uczelnia nie opracowała dobrej technologii. Jak nie wierzę, że technologia opracowana przez jedną osobę jest lepsza od tej opracowanej przez Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Niepokoi mnie fakt, że Pana Burmistrza Kuryłły oraz radnych nie zainteresowała sytuacja, jaka miała miejsce w kierowanej przez Prezesa Guranowskiego spółce gminnej. Dlaczego nikt nie spytał Pana Prezesa o wyjaśnienie do jakich to nieprawidłowości i z czyjej winy doszło w PGK. Kto odpowiada za tą sytuację. Jakie środki zostały wyprowadzone z PGK i na jaką wartość. Jakie zarzuty postawiła Prokuratura Panu Prezesowi i podległym mu pracownikom? I wreszcie, po co prostej i nieskomplikowanej instalacji, jaką jest bez wątpienia kompostowania, operator zewnętrzny? Dla mnie to zwykły skok na kasę i prezent od gminy Kamień i jej mieszkańców na rzecz prywatnej firmy PGK Eksploatacja, powołanej do życia w bardzo niejasnych okolicznościach. Temat ten dedykuję służbom specjalnym i Prokuraturze. Warto mu przyjrzeć się bliżej.

Waldemar Taranowicz

 

 

 

 • Wioletta.O

  mówi:

  A co na to Pan Przewodniczący Goluzda? Godzi się na przekręt. Panie Goluzda głosowałam na Pana , oczekuję na zdecydowane działanie.

 • Skoczek

  mówi:

  Panie Redaktorze oczekuję od Pana zdecydowanych działań. Nie można tej sprawy zostawić bez echa. A co na to Radny Mamzer, co na to Radny wojewódzki Michał Kamiński. Dość błazenady

 • Andrzej

  mówi:

  Kim jest ta Pani z Warszawy. Oglądałam relację z sesji ta pani interesował telefon i smsy a nie to o czym mówią radni. To zwykłe lekceważenie.

Dodaj komentarz

To top