Sesja Rady Powiatu za nami – Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium!

Dziś 8 czerwca o godzinie 11.00 rozpoczęła się kolejna sesja Rady Powiatu. Po otwarciu obrad Przez Przewodniczącą Rady wpłynął wniosek podpisany przez grupę radnych o odwołanie Przewodniczącej Rady. Tym samym potwierdziły sie informacje krążące po powiecie w ostatnim okresie czasu.

Podczas krótkiej dyskusji na ten temat Przewodnicząca Jadwiga Adamowicz wniosła swoje zastrzeżenie co do uzasadnienia uchwały w sprawie jej odwołania. Apelowała do wnioskodawców o zmianę uzasadnienia gdyż jej zdaniem uzasadnienie jest nieprawdziwe. Wnioskodawcy krótko uzasadnili swoje stanowisko i nie zmienili swojego wniosku. W wyniku tajnego głosowania Jadwiga Adamowicz została odwołana ze stanowiska Przewodniczącej Rady Powiatu Kamieńskiego. W tajnym głosowaniu w obecności wszystkich radnych, 10 radnych zagłosowało za jej odwołaniem, 5 radnych było przeciwnych, 2 wstrzymało się od głosu. Nowym Przewodniczącym Rady Powiatu został  wybrany w tajnym głosowaniu Sebastian Mamzer.

Za powołaniem Sebastiana Mamzera na funkcję przewodniczącego Rady Powiatu Kamieńskiego głosowało 12 radnych, 1 był przeciwny, 3 wstrzymało się od głosu, oddano jeden głos nieważny.
Kolejnym ważnym punktem środowych obrad rady była sprawa udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2015 rok. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej w tej sprawie Rada Powiatu udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu.

W.T.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *