Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim i nieoczekiwane interpelacje!

W piątek 20 grudnia 2019 r. odbyła się w kamieńskim Ratuszu XII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim. Sesja przebiegała sprawnie bez większych problemów – do czasu. W punkcie interpelacje zostały zgłoszone dwie, pierwszą zgłosił Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Golusda. W swojej interpelacji skierowanej do Burmistrza Kamienia Stanisława Kuryłły, Pan Przewodniczący pyta: „Panie Burmistrzu, czy wiedział Pan o powołaniu Spółki zależnej od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim oraz o jej prywatyzacji? Jaki był cel powołania i prywatyzacji spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Eksploatacja z siedzibą w Mokrawicy?”

Drugą interpelację złożyła Radna Monika Kosińska. W swojej interpelacji Radna pisze:

„Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta Burmistrz Kamienia Pomorskiego sprawuje osobiście nadzór merytoryczny nad działalnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i innych kamieńskich spółek. W związku z tym faktem przekazuję Panu następujące interpelacje:

– W jakim celu powołano Spółkę PGK Eksploatacja? Czy wiedział Pan o jej powstaniu?

– Czy wiedział Pan albo wyrażał zgodę na sprzedaż udziałów teju spółki prywatnym osobom?

– Dlaczego sprzedaż udziałów nie odbywała się w sposób jawny i transparentny? Jakimi kryteriami kierowano się przy doborze udziałowców spółki?

– Dlaczego sprzedano udziały w spółce, będącej pośrednio prawie w 100% własnością Gminy, prywatnym osobom?

– Proszę o kserokopie wszystkich umów łączących spółkę PGK Eksploatacja ze Spółką PGK Kamień Pomorski oraz z gminą Kamień Pomorski i innymi podległymi jej placówkami i spółkami.

– Jakie działania zamierza Pan podjąć w zaistniałej sprawie? Czy będzie Pan wyciągał konsekwencje względem Prezesa PGK.

-Wobec Prezesa PGK Adriana Guranowskiego prokuratura zastosowała tymczasowy zakaz pełnienia funkcji. Zakaz taki ma rygor natychmiastowej wykonalności. To znaczy, że przez pewien okres czasu pan Adrian Guranowski nie miał prawa pełnić funkcji Prezesa PGK. Kto w tym okresie pełnił funkcję Zarządu PGK? Czy o powyższym fakcie poinformowano Radę Nadzorczą PGK? Czy Adrian Guranowski otrzyma wynagrodzenie za czas zawieszenia? Kto w tym okresie zawierał umowy i reprezentował spółkę?

– Od dnia 14 maja 2019 roku Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. nie wykonał wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygnaturze OSK 92/18 nakazującego mu ujawnienie umów z portalem Kamieńskie.Info. Sąd uznał, że Spółka PGK została powołana przez władze samorządowe i gospodaruje znaczną częścią  mienia gminy i środków publicznych. Zobowiązana jest więc do udzielenia informacji publicznych w zakresie wydatkowania będących w jej zasobach środków finansowy. Dlaczego jako sprawujący nadzór nad Spółką toleruje Pan fakt nie wykonywania wyroków sądowych?

Jakie kwoty i jakie umowy tak bardzo stara się ukryć PGK Sp. z o.o. Kamień Pomorski, firma utrzymywana w dużej mierze z opłat ponoszonych przez mieszkańców miasta i środków  pochodzących z budżety miasta? Czy akceptuje Pan taki stan? Jakie działania zamierza Pan podjąć w powyższej sprawie?

– Powołując się na powyższy wyrok proszę udostępnić mi wszystkie umowy zawarte w latach 2014- 2019 pomiędzy gminą, podległymi jej jednostkami i spółkami a portalem Kamieńskie.Info, niezależnie od tego, czy prowadził je pan Paweł Ukraiński czy  pan Andrzej Ukraiński.

– Dlaczego od kilku lat na stronie gminy nie ma już rejestru umów Urzędu? Proszę udostępnić mi rejestr umów zawartych przez Urząd Miasta oraz rejestr umów spółek komunalnych od 2014 roku. Proszę też, żeby taki rejestr ponownie umieścić na stronie Urzędu  Miasta i na bieżąco uzupełniać.

– Które spółki gminne i kiedy zawierały umowy na obsługę prawną z  PGK Legal Solutions Gardocki Sp.,K. z siedzibą w Szczecinie, do jakich spółek i w jakich okresach był delegowany imieniem Gminy pan Przemysław Gardocki, jakie wynagrodzenia były mu przyznawane z tego tytułu?

– Czy Prezes i Rada Nadzorcza PGK Eksploatacja otrzymują wynagrodzenie? Jeżeli tak to w jakiej wysokości i skąd pochodzą środki na ten cel?”

Na pytania radnych Moniki Kosińskiej i Jacka Golusdy oraz Mateusza Stodulskiego w sprawie nowej, obecnie już prywatnej spółki PGK Eksploatacja – Burmistrz Stanisław Kuryłło mówi: „Odpowiem w odpowiednim czasie, sprawa wymaga dogłębnych analiz”.

Pan Burmistrz zbył radnych, pomimo że informacja o powołaniu Spółki PGK Eksploatacja i jej późniejszej prywatyzacji rozeszła się dzięki lokalnym portalom kilka dni temu. Z tego co mi jest wiadomo, już w następnym dniu po ukazaniu się na portalu „Kamieński Społeczny Portal Informacyjny” tej informacji, Burmistrz Kuryłło rozmawiał z Prezesem Guranowskim. Burmistrz razem ze swoim zastępcą odbył też naradę z Kamieńskim „Guru” z ulicy Wolińskiej. Sprawa jest skomplikowana a mieszkańcy Gminy na czele z Radnymi Gminy Kamień Pomorski są zbulwersowani całą tą sytuacją. Milczenie Burmistrza oznacza jedno. Mleko się wylało i ktoś odpowiedzialny za ten stan rzeczy powinien ponieść konsekwencje!

 

Brak nawet wstępnej odpowiedzi na pytania swojego Przewodniczącego Rady Jacka Golusdy i Radnej Kosińskiej na pierwsze z pytań „Czy wiedział Pan o powołaniu tej spółki? – jest proste i nie trzeba się nad tym pytaniem zastanawiać. Odpowiedź jest jedna: Tak wiedziałem o powołaniu tej spółki lub Nie wiedziałem o powołaniu tej spółki. W mojej ocenie brak odpowiedzi wskazuje, że Burmistrz wiedział, ale innym nic nie powiedział. Albo ma mętną wiedzę o swoich Burmistrza obowiązkach  wynikających  z nadzoru nad podległymi mu spółkami. I tak źle i tak niedobrze. Podobnie o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Burmistrz wiedział od ponad pół roku. Wiedział, ale w tej sprawie nic nie robił. Dlaczego? Czyżby bał się, że prawda o finansowaniu na dużą skalę prywatnego portalu wyjdzie na jaw? Czym się przysłużył ten portal Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego, że zasługuje na tak wyjątkowe względy? Na to pytanie niech sobie już odpowiedzą sami mieszkańcy tej Gminy.

Waldemar Taranowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *