„Sercem dla regionu” z dotacją na KLUB LIDERA

„Mikrodotacje – małe inicjatywy lokalne” to projekt realizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Priorytet II. Wśród laureatów konkursu znalazło się Stowarzyszenie „Sercem dla regionu”. Przedstawiciele organizacji: Ariel Juszczak i Jacek Socha, podpisali w dniu 6 maja umowę o dotację.

Projekt Stowarzyszenia pt: „Klub Lidera – wsparcie organizacji pozarządowych i sołectw” uzyskał bardzo wysoką punktację komisji konkursowej uzyskując 49 pkt na 50 pkt możliwych. „Sercem dla regionu” uzyskało dotację w wysokości 5.000 zł, gdzie cały projekt ma wartość 6.350 zł.

Stowarzyszenie założyły osoby z pasją do działania. Naszym mottem jest „Wystarczy chcieć”; skupiamy się na budowaniu pozytywnych relacji między ludzkich by dawać „mądrą pomoc” – pomoc, która ma dać siłę do pozytywnych zmian. Jesteśmy wieloletnimi społecznikami i wolontariuszami, w pracę na rzecz lokalnych społeczności wkładamy całe swoje serce. Obecnie do Stowarzyszenia należy dwadzieścia osób.

W ramach projektu przygotowaliśmy kilka niespodzianek dla wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Kamień Pomorski. Jesteśmy świadomi tego, że brakuje między nami wszystkimi platformy do wspólnego działania, wymiany doświadczeń i wiedzy. Chcemy wspólnie mieć miejsce gdzie możemy się spotkać, porozmawiać, wymienić doświadczeniami, przekazać pomoc czy wspólnie realizować małe i duże przedsięwzięcia. Do grona naszych organizacji dołączyć chcą Sołtysi i Rady Sołeckie – podmioty głodne wiedzy o dodatkowych środkach na swoją działalność oraz oczekujące pomocy w przygotowywaniu projektów w ramach funduszy sołeckich. Dzięki projektowi chcemy zintegrować całe środowisko oraz wesprzeć poprzez działania, które zaplanowaliśmy.

Źródło: www.sercemdlaregionu.pl

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *