Sejmik zaapeluje do premiera o pomoc dla gmin nadmorskich

Komisja gospodarki, infrastruktury i ochrony środowiska Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, bez głosów sprzeciwu, zaaprobowała treść stanowiska dotyczącego sytuacji gospodarczej gmin turystycznych. W obradach uczestniczyli włodarze nadmorskich miejscowości. Stanowisko będzie głosowane na najbliższej sesji Sejmiku.

Gminy turystyczne, przede wszystkim nadmorskie, bardzo mocno odczuły negatywne skutki pandemii i wprowadzanych lockdownów. Zamknięcie hoteli i radykalne ograniczenia w działalności gastronomicznej spowodowały gigantyczne kłopoty przedsiębiorców, pogorszenie sytuacji na rynku pracy, duże problemy budżetowe samorządów. Zmalały wpływy z podatków i opłat, np. uzdrowiskowej. Dlatego samorządowcy z województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego apelują o pomoc rządu. Domagają się takiego samego wsparcia, jakie zaoferowano gminom górskim. Powołano nawet Koalicję Nadmorską i wysłano apel do premiera z 27 podpisami prezydentów, burmistrzów i wójtów nadbałtyckich kurortów i mniejszych miejscowości. Liczna ich reprezentacja uczestniczyła również w poniedziałkowym posiedzeniu komisji gospodarki, infrastruktury i ochrony środowiska Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Opłata uzdrowiskowa robi różnicę w budżecie

– Utracone dochody z powodu epidemii szacujemy u nas na 10-11 milionów złotych – tłumaczyła Jolanta Włodarek, skarbnik miasta Kołobrzeg.

Ubytek wpływów z tytułu PIT to ok. 6,8 mln zł, wpływy z opłaty uzdrowiskowej zmniejszyły się o ok. 3,4 mln zł. Ograniczenia związane z koronakryzysem oznaczają dla Kołobrzegu również mniej pieniędzy z opłat targowych (ok. 100 tys. zł), z podatków od osób prawnych (200 tys. zł), dzierżaw (700 tys. zł).

– Jesteśmy największym inkasentem opłaty uzdrowiskowej w Polsce. A nie ma systemu rekompensat za czas pandemii. Trzeba, na przyszłość, wypracować jakieś rozwiązania – apelowała Jolanta Włodarek, dziękując za zainteresowanie samorządu województwa problemami gmina nadmorskich.

Prezydent Świnoujścia zwrócił uwagę, że samorządy mają budżetowe problemy nie tylko z powodu mniejszych wpływów z opłaty uzdrowiskowej i podatków.

– Mało się mówi o stratach, które ponoszą nasze jednostki, choćby takie jak Ośrodek Sportu i Rekreacji. Obiekty zamknięte, ale koszty utrzymania są – podkreślał prezydent Janusz Żmurkiewicz, również apelując o rządowe rekompensaty.

Wójt Rewala, Konstanty Oświęcimski, wyliczał, że tylko z tytułu tzw. opłaty miejscowej wpływy do budżetu gminy zmniejszyły się o milion złotych (w 2019 r. przyniosły 3,2 mln zł, w 2020 r. 2,2 mln zł).

– Milion to jest strata z okresu wiosennego, bo w wakacje to jakoś sobie radziliśmy – podkreślił Konstanty Oświęcimski.

Odmrozić branżę turystyczną

Wójt Rewala przekonywał, że apel do premiera o specjalne fundusze rekompensujące straty gmin nadmorskich jest potrzebny.

– Ale musimy postulować przede wszystkim odmrożenie gospodarki, umożliwienie działalności branży turystycznej – stwierdził Konstanty Oświęcimski. – Z tym wirusem musimy jakoś nauczyć się żyć. Co sezon będziemy wszystko zamykać? Przedsiębiorcy nie wytrzymają tego.

Zastępca burmistrza Darłowa, Rafał Nagórski, przekonywał, że covidowy rok wymusił na wszystkich samorządach ostre cięcia wydatków. A 2021 zapowiada się jeszcze gorzej.

– Nasze ubytki w budżecie nie liczone są w milionach, tylko w setkach tysięcy, bo jesteśmy mniejszym miastem niż Kołobrzeg, nie mamy statusu uzdrowiska – tłumaczył Rafał Nagórski. – Z ubiegłorocznego kryzysu wyszliśmy w miarę obronną ręką, dzięki zaciskaniu pasa. Ale już widzimy, że jesienno-zimowe zamknięcie gospodarki będzie bardzo dotkliwe. Od 80 dni są zamknięte hotele, ponad 90 dni – restauracje, ponad 100 dni – branża fitness.

To będzie rujnujące dla naszych przedsiębiorców i dla samorządów, bo to przecież naczynia połączone. Nie rozumiemy, dlaczego rząd dostrzega problemy gmin górskich, a zupełnie pomija pas nadmorski? Frustracja rośnie. Niektóre lokale otwierają się, mimo zakazów – mówił Rafał Nagórski.

 

Zmobilizować Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny

Wsparcie dla samorządowców zadeklarowali parlamentarzyści zaproszeni na posiedzenie komisji sejmiku.

– Będziemy starali się zawalczyć o pieniądze dla gmin nadmorskich, będziemy lobbować w poszczególnych resortach – zadeklarował poseł PO Grzegorz Napieralski.

– Panowie ministrowie od gospodarki, od „pomocy” są z południa Polski. To jest problem, o którym się nie mówi – zauważył poseł PO Artur Łącki. – Niestety, rząd nie chce pomóc gminom nadmorskim. Od niektórych polityków słyszałem, że sezon letni był tak dobry, że teraz specjalny program wsparcia jest zbędny. To świadczy o tym, że zupełnie nie znają specyfiki nadmorskich gmin turystycznych.

Stanisław Wziątek, członek zarządu województwa, zaproponował zwołanie posiedzenia Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego, który powinien – ponad podziałami politycznymi – zawalczyć o interesy samorządów z regionu.

Grzegorz Napieralski zapowiedział próbę organizacji spotkania członków ZZP i marszałka województwa z wicepremierem Jarosławem Gowinem.

– Gminy już napisały do ministra Gowina. Niestety, nie chce się on spotkać z Koalicją Nadmorską – przypomniał Artur Łącki.

 

Koalicja Nadmorska na sesji sejmiku

Projekt stanowiska „dotyczącego sytuacji gospodarczej gmin turystycznych województwa zachodniopomorskiego” został przyjęty bez sprzeciwu. Pięciu radnych było „za”, dwóch wstrzymało się od głosu.

Dokument ma znaleźć się w porządku czwartkowej sesji sejmiku. Po przyjęciu, w formie uchwały, zostanie wysłany do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina.

W apelu do rządu czytamy m.in.

„(…) w trosce o gospodarkę regionu, Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego apeluje

o wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych, zawierających wsparcie dla wszystkich samorządów turystycznych na takich samych zasadach. Wskazana byłaby zmiana uchwały Rady Ministrów poprzez zmianę załącznika zawierającego wykaz gmin, które mogą ubiegać się o pomoc z budżetu państwa w taki sposób, aby wykaz odzwierciedlał rzeczywiste straty i potrzeby samorządów wynikające z analiz ekonomicznych i statystycznych. Wsparcie tylko niektórych gmin wywołuje poczucie niesprawiedliwości u pozostałych, którym wsparcie jest również potrzebne”.

 

Marszałek województwa już apelował do premiera

O specjalną pomoc dla samorządów nadmorskich  i przedsiębiorców z branży turystycznej apelował wcześniej Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz:

http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/biuro-prasowe/aktualnosci/rzad-nie-rozumie-branzy-turystycznej-marszalek-olgierd-geblewicz-domaga-sie-wsparcia-dla-samorzadow

Marszałek województwa postulował również wznowienie działalność uzdrowisk, co przyniosłoby nie tylko korzyści gospodarcze, ale przede wszystkich pomogło w rehabilitacji pocovidowej, której potrzebują tysiące mieszkańców regionu.

http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/biuro-prasowe/aktualnosci/marszalek-olgierd-geblewicz-otworzmy-uzdrowiska-pomozmy-w-rehabilitacji-po-covid-19

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top