SARS-CoV-2 w PSSE Gryfice, zadania przejmuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie informuje o potwierdzonym przypadku zakażenia SARS-CoV-2 u pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gryficach. W związku z powyższym osoby z kontaktu zostały objęte kwarantanną.

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie na podstawie art. 31b Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t.Dz.U.2019.59 z późn. zm.) polecił Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kamieniu Pomorskim realizację dodatkowych zadań w zakresie:

– załatwiania wszystkich spraw należących do kompetencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach, w tym wydawanie decyzji administracyjnych;

numer telefonu do PSSE w Kamieniu Pomorskim – 694 493 754

adres e-mail – psse.kamienpomorski@wsse.szczecin.pl

 

To top