Samorządy mogą pozyskać środki na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Zachodniopomorskie gminy i powiaty mogą pozyskać granty ze specjalnego projektu „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne”. To kwoty od 5 tys. zł do 3,3 mln zł. Drugi nabór wniosków odbędzie się pomiędzy 23 sierpnia a 6 września 2021 r.

Pandemia zmieniła myślenie o szkole. Przed kadrą pedagogiczną, rodzicami i przede wszystkim dziećmi i młodzieżą niemniej trudny rok szkolny. Z tego względu od czerwca oferujemy zachodniopomorskim samorządom, prowadzącym placówki oświatowe specjalne granty, które mogą przeznaczyć na dodatkowe wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów. Eurofundusze na ten cel są wciąż dostępne – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Zachodniopomorskie samorządy na wdrażanie dodatkowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej otrzymają grant, którego wysokość ustalana jest na podstawie liczby uczniów wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej. To zgodnie z szacunkami kwoty od 5 tys. zł do 3,3 mln zł. Dyrektorzy szkół mogą środki z tego programu przeznaczyć na wynagrodzenia dla: nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów (psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych) realizujących zadania polegające na wsparciu psychologiczno-pedagogicznym.

Do tej pory do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły 32 wnioski o grant. Dokumenty są teraz weryfikowane pod względem formalnym. Kolejna szansa na dofinansowanie dostępna będzie w drugim naborze, prowadzonym od 23 sierpnia do 6 września 2021 r. do godz. 15.15. Co ważne, JST mogą otrzymać także refundację poniesionych kosztów od 1 lutego 2021 r.

Jest to kolejne wsparcie podczas pandemii, które kieruje Zarząd Województwa do samorządów prowadzących placówki oświatowe w regionie.

W ubiegłym roku, dzięki elastycznemu podejściu Komisji Europejskiej, mogliśmy w Zachodniopomorskim Pakiecie Antykryzysowym uruchomić granty dla samorządów. Wtedy eurofundusze pomogły w zakupie środków ochrony osobistej, a także środków i sprzętów do utrzymania czystości i dezynfekcji w szkołach. Na ten cel przeznaczyliśmy blisko 25 mln zł – wylicza marszałek Olgierd Geblewicz.

Obecnie realizowany projekt „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Wartość całego przedsięwzięcia to 16,5 mln zł.

Za koordynację tego projektu odpowiada Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego (www.wws.wzp.pl).

Biuro Prasowe

Urzędu Marszałkowskiego

To top