Samorząd Województwa walczy o pieniądze dla regionu

– Tak samo, jak mieszkańcy innych regionów kraju, zasługujemy na wysokiej jakości transport publiczny, edukację, rynek pracy, ochronę zdrowia. Świetnie radzimy sobie z wykorzystaniem funduszy unijnych, ale dostajemy ich za mało. Zabiegamy o dodatkowych 800 mln euro –  powiedział marszałek Olgierd Geblewicz podczas konsultacji z rządem, dotyczących podziału funduszy UE na lata 2021 – 2027.

Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zainwestowaliśmy w obniżenie  bezrobocia, transformację gospodarki i rozwój terenów wykluczonych ponad 2,6 mld EUR. Nadal jednak część gmin Zachodniopomorskiego, w tym obszary popegeerowskie, zagrożonych jest marginalizacją.

Przyznane nam wstępnie 1,311 mld euro, nie wystarczą na realizację naszych planów. W Kamieniu Pomorskim udało się  sfinansować rozwój Zakładu Aktywności Zawodowej, poprawę jakości powietrza w gminie czy organizację stałej wystawy w Dworku von Kleista. Chcemy pójść dalej.

– Część gmin naszego województwa wymaga dodatkowego wsparcia – podobnie jak obszary Polski Wschodniej. Realizujemy specjalny program interwencyjny, na który przeznaczyliśmy dotąd ponad 200 mln euro. Chcemy go kontynuować – powiedział Olgierd Geblewicz.

To top