Rusza budowa głównej siedziby WSPR w Szczecinie. Znamy wykonawcę prac przy ul. Twardowskiego

Budowa nowej, głównej siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie przy ul. Twardowskiego wkracza w najważniejszy etap. Pomyślne zakończenie postępowania przetargowego na przeprowadzenie robót otwiera drogę do rozpoczęcia inwestycji. Spośród
15 oferentów najkorzystniejsze warunki przedstawiła spółka Mirbud ze Skierniewic. W piątek, 12 marca 2021 roku w Szczecinie nastąpi uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą.

Nowa, a przede wszystkim główna siedziba WSPR zlokalizowana będzie między ul. Twardowskiego, a ul. 26 Kwietnia. Powstanie na działce o powierzchni 17 tys. m2. Obiekt składać się ma z dwóch budynków. W pierwszym z nich znajdzie się m.in. baza szkoleniowa dla ratowników z symulatorem medycznym. W drugim zaś zlokalizowane zostanie np. zaplecze warsztatowo-techniczne dla ambulansów wyjeżdżających do akcji ratowniczych.

W uroczystości udział wezmą:

  • Olgierd Geblewicz – marszałek województwa,
  • Roman Pałka – dyrektor WSPR w Szczecinie,
  • Tomasz Sałata – członek zarządu Mirbud S.A.

Zaproszenie na spotkanie skierowano również do Wojewody Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego, Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego, przewodniczącej Sejmiku Województwa Marii Ilnickiej-Mądry oraz radnych województwa.

Budowa nowej siedziby WSPR przy ul. Twardowskiego – podpisanie umowy z wykonawcą

Piątek, 12 marca 2021 roku, godzina 11

Szczecin, Opera na Zamku, Galeria „O”, ul. Korsarzy 34, wejście „A”

(spotkanie odbędzie się w reżimach sanitarnych,

proszę o wypełnienie i zabranie ze sobą dołączonego oświadczenia)

ZAPRASZAMY DZIENNIKARZY, OPERATORÓW KAMER I FOTOREPORTERÓW.

Łukasz Jucha

Biuro Prasowe

Gabinet Marszałka

To top