Rozwój Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim – „Usługi noclegowe” (RPZP.07.02.00-32-K003).

Zaproszenie do udziału w projekcie dla osób niepełnosprawnych.
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Kamieniu Pomorskim informuje o trwającej rekrutacji do projektu: Rozwój Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim – „Usługi   noclegowe” (RPZP.07.02.00-32-K003).

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu  rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 –  Działanie 7.2   Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej.
Formularze rekrutacyjne można składać od 15 listopada 2020 w trybie ciągłym.
Wszelkie informacje dotyczące realizacji projektu oraz dokumenty rekrutacyjne może pobrać z strony http://www.psouukamien.org/ lub uzyskać w Biurze Projektu znajdującego się w budynku PSONI ul. Garncarska 4 w  Kamieniu Pomorskim.
PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim
tel: 91 38 24 441

 

 

 

 

To top