Rozwijamy NGO i wolontariat. Konkursy dla organizacji pozarządowych z Pomorza Zachodniego

Czas na działania na rzecz organizacji pozarządowych oraz promocję wolontariatu na Pomorzu Zachodnim! Można składać wnioski w dwóch otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Łączny budżet konkursów to 150 tys. zł

Ogłaszane nabory wynikają z przyjętego „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego
z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”. Na te dwa konkursy władze regionu zarezerwowały łącznie 150 tys. zł. ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Dzięki zaangażowaniu i wiedzy organizacji pozarządowych możemy realizować wiele ciekawych i wartościowych inicjatyw oraz projektów. Ta współpraca widoczna jest w każdym obszarze – społecznym, ekologicznym czy gospodarczym. W okresie pandemii wolontariusze i wolontariuszki pomagają potrzebującym, ale też potrzebują wsparcia, by dalej tak skutecznie działać. Tymi naborami chcemy wzmacniać ten potencjał – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Drugi ogłaszany konkurs dotyczy promocji i organizacji wolontariatu. Budżet tego konkursu to 100 tys. zł. W ubiegłym roku dzięki tym środkom realizowany był m.in. projekt „Pomorze Pomoże?!# Wypróbuj wolontariat” i konkurs skierowany do organizacji i instytucji, które współpracują z wolontariuszami.

Wnioski w konkursach można zgłaszać do północy, do 12 kwietnia 2021 r. za pośrednictwem generatora Witkac.pl. Równolegle prowadzony jest nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w konkursach.

Nabory koordynuje Biuro ds. organizacji pozarządowych w Wydziale Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top