Rozstrzygnięcie I Gminnego Konkursu „Bezpieczne Ferie – moje Logo”  

Dnia 22 lutego bieżącego roku rozstrzygnięty został I Gminny Konkurs Plastyczny pod nazwą „Bezpieczne Ferie – Moje Logo” zorganizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  w Kamieniu Pomorskim. Skierowany on został do dzieci w wieku 6-12 lat uczestniczących na zajęcia zorganizowane podczas ferii zimowych w świetlicach środowiskowych na terenie gminy Dziwnów. Przedsięwzięcie zostało objęte Patronatem Koła Gospodyń Wiejskich „Fregata” w Międzywodziu.

Wydarzenie to było podsumowaniem prowadzonych przez pracowników Inspekcji Sanitarnej działań edukacyjnych, które odbywały się w okresie poprzedzającym ferie zimowe i w czasie ich trwania.

Celem konkursu było zwiększenie świadomości oraz wiedzy dzieci i młodzieży na temat zdrowego stylu życia oraz bezpiecznych zachowań jakich powinno się przestrzegać w okresie ferii zimowych. Uczestnicy wykonali piękne prace plastyczne, które ukazywały jakie działania należy podjąć aby spędzić czas ferii aktywnie, bezpieczne i zdrowo.

W konkursie wytypowano następujących laureatów: I miejsce Alesia M., II miejsce Lena K., III miejsce Hanna G. Wyróżniono również prace: Julia D., Andrzej Sz., Maciej Sz. Przekazanie nagród dla zwycięzców i wyróżnionych odbyło się 24 lutego 2023 roku w Świetlicy Środowiskowej w Międzywodziu. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim i przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich „Fregata” w Międzywodziu, które było jednocześnie fundatorem nagród.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim dziękuje za zaangażowanie  w przygotowanie dzieci do konkursu Pani Annie – opiekunowi ze Świetlicy Środowiskowej  w Międzywodziu, a przede wszystkim Kołu Gospodyń Wiejskich „Fregata” w Międzywodziu za objęcie konkursu patronatem honorowym i ufundowanie nagród dla laureatów.

                                                                                                            Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Kamieniu Pomorskim

To top