Rozdawali kwiaty, których nie zakupili jako Komitet Wyborczy. Komisarz Wyborczy złożył zawiadomienie!

By Kamień rozkwitał” – przed samorządową kampanią wyborczą w 2018 roku, kandydaci Komitetu Wyborczego Wyborców „Nasza Gmina – Nasz Powiat” rozdawali na ulicach Kamienia Pomorskiego kwiaty. Jak się okazuje, zakup kwiatów nie znalazł się w sprawozdaniu finansowym tego Komitetu złożonym do Komisarza Wyborczego w Szczecinie.

Akcja ta była mocno promowana na portalu informacyjnym Kamieńskie.Info: https://kamienskie.info/burmistrz-kuryllo-rozdawal-kwiaty-by-kamien-rozkwital-zdjecia/ Kwiaty rozdawali wszyscy kandydaci w wyborach samorządowych m.in Burmistrz Stanisław Kuryłło, zastępca Leszek Szefliński – wraz z zaproszeniem na konwencję, która odbyła się na hali widowiskowo-sportowej w Kamieniu Pomorskim.

Komisarz Wyborczy w Szczecinie, po dokonaniu analizy sprawozdania wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców „Nasza Gmina – Nasz Powiat” wezwał pełnomocnika finansowego p. Agnieszkę Borzęcką (p.o. Dyrektora Szpitala EMC w Kamieniu Pomorskim) do udzielenia pisemnych wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. W dniu 13 stycznia 2020 roku, wpłynęła odpowiedź Komitetu z której wynika, że kwiaty zakupił mąż jednej z kandydatek, faktura została wystawiona na Komitet, ale zapłacona gotówką.

„Informacje zostały udzielone pismem, które wpłynęło do nas w dniu 13 stycznia 2020 r. Po ich analizie Komisarz Wyborczy w Szczecinie I zdecydował o skierowaniu do Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa opisanego w treści art. 509 § 1 i 3 ustawy – Kodeks wyborczy. W skrócie ujmując, z przepisów tych wynika, że pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, który w związku z wyborami nie dopełnia obowiązku sporządzenia i przedłożenia w terminie komisarzowi wyborczemu sprawozdania finansowego o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze albo podaje w tym sprawozdaniu nieprawdziwe dane – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Nieumyślne działanie jest natomiast zagrożone karą grzywny.” – poinformował naszą Redakcję Waldemar Gorzycki – Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczej w Szczecinie.

W aktualnym stanie faktycznym i prawnym ewentualne dalsze postępowanie w przedmiotowej sprawie należy do organów ścigania, nie zaś do komisarza wyborczego.

Źródło: www.kamienews.pl

To top