Rok 2021 w działaniach organizacji pozarządowych. Mamy program współpracy  

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego na współpracę z organizacjami pozarządowymi w przyszłym roku planuje przeznaczyć ponad 11 mln zł. To środki m.in. na organizacje otwartych konkursów ofert z różnych dziedzin od sportu i edukacji przez działania społeczne i obywatelskie, kończąc na kulturze,  turystyce i ekologii.

Zaangażowanie trzeciego sektora widać najlepiej w realizowanych projektach, ale liczby też potwierdzają naszą regionalną aktywność. W woj. zachodniopomorskim działa średnio 37 stowarzyszeń i fundacji na 10 tysięcy mieszkańców (dane z ostatniego dostępnego badania organizacji  Stowarzyszenia Klon/Jawor pt. Sektor pozarządowy w 2018. Ile jest w Polsce organizacji?). To całkiem dobry wynik w porównaniu z innymi regionami. Przyszły rok także zapowiada się pracowicie, a kierunki współpracy określa przyjęty podczas ostatniej sesji Sejmiku „Program współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”.

Program  zawiera m.in.: zasady i formy finansowej i pozafinansowej współpracy, tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, wstępne terminy ogłaszania konkursów oraz planowane środki przeznaczone na ten cel.

Chcemy być społeczeństwem solidarnym, tolerancyjnym i otwartym. Wśród czterech celów strategicznych do 2030 roku jako pierwszy wskazaliśmy „Otwartą społeczność. Świadomi mieszkańcy i zaangażowane społeczności”. W tych działaniach łącznikiem między samorządem województwa a mieszkańcami są organizacje pozarządowe. Ostanie wydarzenia związane z walką ze skutkami pandemii koronawirusa jeszcze raz  pokazały, że NGO-sy są niezastąpionym partnerem dla samorządu. Doskonale znają potrzeby mieszkańców i ich otoczenia, pobudzają aktywność obywatelską, uczą dialogu społecznego, a przede wszystkim jako pierwsze niosą niezbędną pomoc. Chcemy tę współpracę wielopłaszczyznowo rozwijać, niezależnie od poglądów politycznych – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Dokument został przygotowany przez Zespół ds. programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego  z organizacjami pozarządowymi i sprawozdania z jego realizacji (w skład zespołu wchodzą przedstawiciele zarówno Urzędu Marszałkowskiego, jak i organizacji pozarządowych z Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego). Program był konsultowany z organizacjami pozarządowymi.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top