Rodzicu, jest szansa na „Zachodniopomorskie Małe Skarby”!

W marcu rusza rekrutacja

Pierwsza w tym roku rekrutacja do „Zachodniopomorskich Małych Skarbów” rozpocznie się 29 marca 2021 r. To szansa dla rodziców dzieci do lat trzech, którzy w najbliższym czasie planują powrócić do pracy. Mogą otrzymać nawet 1140 zł miesięcznie na opłacenie niani czy pobytu dziecka w żłobku.

Zachodniopomorskie Małe Skarby” to autorski projekt Urzędu Marszałkowskiego, finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Z tej pomocy mogą korzystać rodzice już od czterech lat.

–  Powrót rodzica do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym za każdym razem wiąże się z domową rewolucją, a aktualna sytuacja związana z pandemią potęguje ten stres. Z tego względu wprowadziliśmy elastyczniejsze rozwiązania, by sprostać obecnym wyzwaniom. W rozpoczynającej się w marcu rekrutacji na pomoc ma szansę 210 rodziców – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Od początku istnienia programu z pomocy skorzystało 1173 osoby. Jak pokazuje praktyka, o wsparcie starają się głównie mamy przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.

Z pomocy „Skarbów” mogą korzystać osoby z woj. zachodniopomorskiego, które zaliczają się do jednej z dwóch grup. Pierwsza to osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat trzech. Druga to osoby pracujące, opiekujące się dziećmi do lat trzech, będące w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.

Dzięki „Skarbom” opiekunowie dzieci do lat trzech mogą starać się o miesięczną refundację pobytu dziecka w żłobku do 1140 zł, klubie dziecięcym do 760 zł, u opiekuna dziennego do 1140 zł oraz niani do 1140 zł. Kwoty te stanowią 95% miesięcznego dofinansowania. Z pomocy takiej można korzystać maksymalnie przez rok.

Szczególne preferencje w rekrutacji mają także osoby zamieszkujące i/lub powracające do pracy na terenie Specjalnej Strefy Włączenia. W tej rekrutacji mają szansę na 130 miejsc w projekcie. SSW obejmuje obecnie 74 gmin naszego województwa. Wsparciem w ramach SSW objęte są gminy borykające się z różnego rodzaju problemami społeczno-gospodarczymi, w tym m.in. brakiem dostatecznej infrastruktury i usług opiekuńczych, wspierających rodziców.

Warto też dodać, że „Zachodniopomorskie Małe Skarby” to nie jedyna forma wsparcia dla rodziców. Dzięki uruchomieniu znaczących środków unijnych udało nam się pomóc w stworzeniu ponad 1100 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Zainwestowaliśmy na ten cel ponad 85 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, a wsparciem objęliśmy prawie 2,5 tys. rodziców – dodaje marszałek Olgierd Geblewicz.

Elektroniczny nabór formularzy na platformie internetowej dostępnej na stronie  https://wup.witkac.pl rozpocznie się 29 marca 2021 r. godz. 8:00 i potrwa do 31 marca 2021 r. do godz. 15:30. W rekrutacji w sposób szczególny premiowani będą rodzice z niepełnosprawnością bądź posiadający dzieci z niepełnosprawnością, jak i osoby samotnie wychowujące dzieci. Liczy się również data wpływu wniosku. Kandydaci będą też zobowiązani złożyć wydrukowane z systemu formularze rekrutacyjne oraz dołączyć wymagane załączniki (wszystkie informacje dostępne są na stronie WUP).

Testowa wersja formularza zostanie udostępniona 24-25 marca na stronie https://wup.witkac.pl (po zalogowaniu się na platformie internetowej).

Ogłaszana przez WUP w Szczecinie rekrutacja skierowana jest do  osób, które planują  powrót do pracy lub podjęcie zatrudnienia maksymalnie do 31 maja 2021 r.

Lista  osób zakwalifikowanych do projektu zostanie opublikowana 30 kwietnia 2021 r. na stronie WUP w Szczecinie.

Projekt „Zachodniopomorskie Małe Skarby” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 6.6. Programy zapewnienia zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Projekt „Zachodniopomorskie Małe Skarby” będzie kontynuowany  do sierpnia 2023 r. Cały budżet programu to 29,5 mln zł.

Więcej informacji o programie na stronie internetowej  WUP w Szczecinie (www.wup.pl) w zakładce Małe Skarby.

 

To top