Rodzice listy piszą, a Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim je ignoruje!

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Górkach i Grono Pedagogiczne tej szkoły, zwrócili się do Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z wnioskiem o odstąpienie od likwidacji Szkoły Podstawowej w Górkach. Rada zapoznała się z wnioskiem i go odrzuciła bez dyskusji, gdyż wcześniej przyjęła uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Górkach. Samo życie – można byłoby powiedzieć i przejść nad tym do porządku dziennego, gdyby nie pewne moralne wątpliwości. Do Urzędu Gminy List od Rady Rodziców wpłynął 19 kwietnia 2016 roku. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Golusda porządek obrad sesji ustalił w dniu 21 kwietnia. Mało prawdopodobne jest, by Pan Przewodniczący nie zapoznał sie do tego czasu z listem Rady Rodziców i Grona Pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Górkach. Jeśli nawet nie starczyło mu na to dwa dni, licząc od dnia wpływu listu,  to miał kolejne 7 dni na zapoznanie się z listem. Moim skromnym zdaniem, wypadałoby przed podjęciem uchwały, w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym  w Górkach, podczas XXII Sesji Rady Miejskiej, w piątek 29 kwietnia 2016 r., zapoznać Radnych z listem Rady Rodziców. Wypadałoby go publicznie przeczytać i ustosunkować się do jego treści. Być może nie wpłynęłoby to na głosowanie Radnych, ale należało się to Rodzicom dzieci ze Szkoły w Górkach, należało się to nauczycielom z tej szkoły. Zaplanowana debata nad treścią listu pod koniec sesji, kiedy to już decyzja w sprawie szkoły zapadła, to chwyt poniżej pasa.

Szkoda, że Pan Przewodniczący Golusda ma tak krótką pamięć, szkoda, że o swoich stanowiskach wyrażanych głośno podczas sesji Rady Miejskiej poprzedniej kadencji nie pamiętają inni. Wtedy głośno protestowali przeciwko takim metodom. Dziś z powodzeniem stosują te metody na co dzień.

Miała być “Pora na zmiany”, jest “Pora” na  “Teraz k… my”.

W.T.