Remont na DW 110 zakończony. Szerzej i bezpieczniej

Zakończyła się przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 110 między Gryficami a Cerkwicą. Inwestycja kosztowała ponad 6 milionów złotych. Konieczna była wymiana całej konstrukcji jezdni, zastosowanie specjalnych systemów stabilizacji, bo DW 110 biegnie przez torfowiska. Przejazd został otwarty 18 grudnia, po prawie czterech miesiącach wyłączenia z ruchu.

Remont DW 110 rozpoczął się w drugiej połowie sierpnia. I był dość dużym wyzwaniem dla drogowców.

Droga nr 110 jest przykładem tego, że w Zachodniopomorskiem przebudowy sieci drogowej nie należą do najprostszych technologicznie i wymagają większych niż gdzie indziej nakładów finansowych – tłumaczy wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj. – Mało osób ma świadomość, że grunty w naszym województwie w wielu miejscach są niestabilne. Mamy głębokie pokłady podmokłych torfów, na których budowa wymaga wprowadzania specjalnych i kosztownych umocnień.  Są to albo palowania terenu albo wręcz wymiana gruntu. Dlatego co roku największa część budżetu województwa zachodniopomorskiego przeznaczana jest właśnie na drogi – podkreśla Tomasz Sobieraj.

Między Gryficami a Cerkwicą DW 110 przebiega przez teren torfowiskowy. Odcinek o długości 1200 metrów, przy miejscowości Grądy, był mocno zniszczony. Wymagał przebudowy – dosłownie – od podstaw.

Na DW 110 dodatkowym problemem były wyrobiska sąsiadującej z drogą kopalni torfu, które generowały przemieszczania gruntu poza obszarem wydobycia.  Prowadziło to do postępującej degradacji całej konstrukcji drogi na odcinku 1,2 kilometra. Między innymi zapadły się pobocza jezdni, co wymusiło wprowadzenie tymczasowego zwężenia jezdni – przypomina dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Michał Żuber.

Na czas prowadzenia inwestycji konieczne było całkowite zamknięcie ruchu. Do pracy ruszył ciężki sprzęt. Wykonano stabilizację gruntu, specjalne ruszty wzmacniające i materace z geotkaniny wypełnione piaskiem. Sto dziesiątka zyskała w tym miejscu nową jakość. Została poszerzona do 7 metrów (wcześniej miała 6-6,5 m), jest równa i bezpieczna. Na wysokich nasypach zamontowano bariery energochłonne. Pobocza umocniono destruktem, wyremontowano też przejazd kolejki zakładowej i wybudowano nowe perony przystankowe. Przebudowano też zjazdy, w tym zjazd do zakładu wydobywczego.

Ponieważ DW 110 jest obciążona ruchem ciężkim, ZZDW podjął próbę uzyskania dofinansowania tej przebudowy ze środków Ministerstwa Infrastruktury. Dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej MI, obwarowane jest wieloma kryteriami. Priorytetami są mosty na drogach wojewódzkich i powiatowych, zwłaszcza te, które wpisane są do rejestru zabytków, remonty dróg w miastach na prawach powiatu, drogi wojewódzkie i powiatowe obciążone ruchem ciężkim z dopuszczalnym naciskiem pojedynczej osi napędowej pojazdu wynoszącym 115 kN,  a także obwodnice miast. DW nr 110 spełniała kryterium dotyczące ruchu ciężkiego. Dofinansowanie z tej puli środków może jednak wynieść maksymalnie 50% wartości inwestycji.

Wykonawcą zadania było PBDI Toruń. Wartość całego zadania wyniosła ponad 6 mln zł. Dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury z tzw. rezerwy subwencji ogólnej wyniosło blisko 2,74 mln zł.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top