Rehabilitacja metodą Integracji Sensorycznej realizowana przez podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim w ramach projektu pn. ,,Prowadzenie rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’

Szansa – Rozwój – Niezależność konkurs nr 1/2018 – III okres realizacji projektu, jest to zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie 01.04.2021-31.03.2022 realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim.

Od 01 kwietnia 2021 roku prowadzone są zajęcia z terapii Integracji Sensorycznej. Terapeuta SI realizuje założone cele prowadząc indywidualną terapię w specjalnie wyposażonej sali. Podczas terapii wykorzystywane są różnorodne formy ćwiczeń, zabaw i aktywności mające na celu stymulację centralnego układu nerwowego, poprzez pobudzanie receptorów wszystkich zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku. Podczas zajęć nie stosujemy sztywnego, powtarzalnego schematu ćwiczeń. Zajęcia są prowadzone w formie spontanicznej zabawy i mają na celu organizację czucia głębokiego, wzmocnienie mięśni posturach, stymulację układu przedsionkowego, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, usprawnianie motoryki małej, która wpływa na poprawę funkcjonowania w sferze emocjonalnej i motorycznej.

Do prowadzenia zajęć wykorzystywany jest niezbędny specjalistyczny sprzęt podwieszany, wałki, piłki, huśtawki, suchy basen, równoważnie, tunele, deskorolki, trampoliny, materiały o różnorodnej strukturze i fakturze. Efektywność terapii integracji sensorycznej wynika w głównej mierze z tego, że pod jej wpływem kształtują się owe oraz reorganizują dotychczasowe połączenia synaptyczne w ośrodkowym układzie nerwowym. Zajęcia te wspierają proces nabywania kompetencji komunikacyjnych, społecznych i ruchowych.

Koordynator projektu

Warzych Edyta

To top