Regionalne Centrum Kryzysowe w Kamieniu Pomorskim pomogło 250 osobom

 

 

po zmianach. We wtorek, 3 października 2023 r. o godz. 11 odbędzie się oficjalne spotkanie w wyremontowanych pomieszczeniach przy ul. Szpitalnej 10.  W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, starostwa, kadra punktu, dyrekcja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

 Regionalne Centra Kryzysowe są częścią większego projektu „Regionalne Pogotowie Kryzysowe” realizowanego przez ROPS Urzędu Marszałkowskiego (lider) wspólnie z powiatami: Drawskim, Kołobrzeskim, Myśliborskim, Świdwińskim, Wałeckim i Stargardzkim. Do projektu w połowie ubiegłego roku przystąpił także Powiat Kamieński oraz Powiat Sławieński.

 W punktach RCK osoby, które doświadczyły nagłego kryzysu emocjonalnego lub go przeżyły, otrzymają odpowiednie wsparcie. Sytuację taką może spowodować poważny wypadek samochodowy, nagła strata bliskiej osoby, ciężka choroba, pożar, bankructwo firmy. Udzielona w odpowiednim czasie pomoc psychologa lub specjalisty interwencji kryzysowej w wielu przypadkach zapobiega poważnym chorobom i zaburzeniom psychicznym.  – Tworzymy we współpracy z lokalnymi samorządami profesjonalną sieć usług środowiskowych. W tych punktach mieszkańcy mogą bezpłatnie i bez skierowania skorzystać z pomocy psychologa. W sytuacjach wyjątkowych pomoc udzielana jest w miejscu zdarzenia. Uzupełniamy działania systemowe. Do tej pory wsparcie we wszystkich 8 punktach uzyskało ponad 6 tys. osób. W tej grupie są też dzieci i młodzież oraz obywatele z Ukrainy –  mówi o projekcie Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

RCK w Kamieniu Pomorskim działa od września 2022 r. Specjaliści dyżurujący w punkcie przez pewien czas przyjmowali osoby w pomieszczeniach PCPR w Kamieniu Pom., a od niedawna mają do dyspozycji wyremontowane pomieszczenia znajdujące się przy ul. Szpitalnej 10. Do dyspozycji jest lokal o powierzchni 75 m kw.

Do tej pory punkt w Kamieniu Pom. udzielił wsparcia ponad 250 osobom. Były to konsultacje indywidualne, realizowane w formie ambulatoryjnej przez zatrudnionych specjalistów, wizyty mobilnego zespołu, zajęcia grupowe.

W ramach projektu i pracy w RCK-ach odbywają się spotkania klubów samopomocy, grup samopomocy, grup wsparcia wraz z realizowanymi warsztatami tematycznymi. Organizowane są też szkolenia i tematyczne warsztaty dla przedstawicieli zawodów zaufania publicznego (np. urzędy, służba zdrowia, sądownictwo, policja) oraz dla młodzieży z ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych obejmujące profilaktykę zdrowia psychicznego.

Powiat Kamieński na realizację zadań projektowych otrzymał prawie 1,4 mln zł dofinansowania.

RCK w Kamieniu Pom. działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.

Koordynatorem punktu jest Krystian Sominka.

Kontakt telefoniczny: 789 424 693

Kontakt mailowy:  rck@pcprkamienpomorski.pl

Projekt finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Spotkanie w Regionalnym Centrum Kryzysowym w Kamieniu Pom.

WTOREK, 3 października 2023 r. Godz. 11

  1. Szpitalna 10, Kamień Pomorski

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Biuro Prasowe

To top