Realizacja projektu PFRON pn ,,Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’         

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim realizuje w ramach zadania  publicznego  współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” projekt pn. ,,Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’, Szansa- Rozwój- Niezależność konkurs nr 1/2018.

Trzyletni projekt realizowany jest od 01.01.2019, skierowany jest do podopiecznych PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim z trzech placówek: NPI, OREW oraz SPdP.Pomimo trudności związanych ze stanem epidemii COVID-19 realizujemy działania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wytycznych MZ i GIS.

Udzielane formy wsparcia to: rehabilitacja ruchowa, w tym  wspomaganie wg terapii NDT bobath, masaże, treningi wydolnościowo-krążeniowe, integracja sensoryczna, terapia psychologiczna, logopedyczna, behawioralna, zajęcia EEG biofeedback, muzykoterapii, hipoterapii.

Trening podnoszący wydolność był realizowany poprzez trzy rodzaje aktywności:trening siłowy,szybkościowy i trening wytrzymałościowy. Do wsparcia wykorzystujemy bieżnie, rower stacjonarny, atlas oraz sprzęt na siłowni zewnętrznej i rowery sportowe.

Gimnastyka na świeżym powietrzu pozwala na lepsze dotlenienie organizmu i daje możliwości do łączenia treningu z innymi aktywnościami takimi jak jazda na rowerze.

Dodatkowo prowadzimy w placówce indywidualne ćwiczenia ruchowe poprawiające sprawność ogólną  i samodzielność naszych beneficjentów. Dążymy za ich pomocą do normalizacji napięcia mięśniowego,symetrii ułożenia ciała oraz wypracowania prawidłowych wzorców ruchowych.

Koordynator projektu

Warzych Edyta

To top