Realizacja projektu PFRON pn ,,Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim realizuje w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” projekt pn. ,,Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’, Szansa- Rozwój- Niezależność konkurs nr 1/2018.

Projekt jest realizowany w terminie od 01.01.2019 r. do 31.03.2022 r., w trzech okresach:

  • I okres finansowania projektu – 01.01.2019 – 31.03.2020
  • II okres finansowania – 01.04.2020 – 31.03.2021
  • III okres finansowania – 01.04.2021 – 31.03.2022

Realizacja projektu skierowana jest do podopiecznych PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim z trzech placówek: Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego, Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego, Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Celem ogólnym zadania jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do życia w taki sposób by były maksymalnie samodzielne i mogły uczestniczyć w życiu społecznym.

W podejmowanych działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych ważne jest rozwijanie umiejętności, dzięki którym będą oni mogli być jak najbardziej samodzielni. W niektórych przypadkach celem projektu jest utrzymanie stanu początkowego lub zatrzymanie postępującego regresu u osób najbardziej niepełnosprawnych.

Udzielane formy wsparcia to: rehabilitacja ruchowa, w tym wspomaganie wg. terapii NDT bobath, masaże, treningi wydolnościowo-krążeniowe, integracja sensoryczna, terapia psychologiczna, logopedyczna, behawioralna, zajęcia EEG biofeedback, muzykoterapii, kynoterapii, hipoterapii oraz zajęć na basenie.

Zakupiliśmy cały zaplanowany w projekcie sprzęt ze środków PFRON.

Wszystkie zajęcia przebiega zgodnie z założonym planem.

Poniżej krótka fotorelacja z zajęć.

Koordynator projektu

To top