Raport z dziwnowskich inwestycji – część 2

Kolejną, realizowaną aktualnie w Dziwnowie inwestycją (obok opisywanej już rewitalizacji II części parku przy ul. Sienkiewicza) jest budowa Domu Kultury. Stan prac, co widać po zamieszczonych niżej zdjęciach, jest bardzo zaawansowany. Cały budynek nabrał już właściwego kształtu, zaś w środku są montowane różnego rodzaju instalacje. Równolegle z robotami dachowymi, są prowadzone także prace w innych fragmentach obiektu. Zgodnie z umową, cały budynek ma zostać oddany do końca sierpnia br. Wówczas ma się zacząć etap związany z procedurami odbiorczymi, a następnie przyjdzie czas na wyposażenie obiektu w sprzęt niezbędny dla funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem.

Zadanie realizowane w ramach projektu pod nazwą: „Rewitalizacja obszaru powojskowego w sołectwie Dziwna” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

- domkultury032021_listwa.jpg

- domkultury032021_1.jpg

- domkultury032021_2.jpg

- domkultury032021_3.jpg

- domkultury032021_4.jpg

- domkultury032021_5.jpg

Krzysztof Zawiliński

 

To top