Radni „Ziemia kamieńska” oraz M. Moskiewicz nie zgodzili się na darmowe worki do segregacji śmieci!

Klub Radnych „Łączy Nas Kamień” zgłosił wniosek o dystrybucję bezpłatnych worków do segregacji odpadów, które miałyby być finansowane ze środków budżetu gminy. Przeciwko wnioskowi zagłosowali Radni Klubu „Ziemia kamieńska” (wcześniej „Nasza Gmina”) oraz radny Michał Moskiewicz.

Nowy system gospodarowania odpadami, który pod koniec ubiegłego roku zaproponował Burmistrz Stanisława Kuryłło budzi bardzo dużo kontrowersji. Mieszkańcy gminy wręcz żądają już od gminnych włodarzy zmiany zasad naliczania opłat. Od 2020 roku naliczenie to będzie od zużycia wody, wcześniej naliczano od mieszkańca. Kolejną kontrowersją jest zakupywanie worków na śmieci przez mieszkańców. Na przeciwko tym oczekiwaniom stanął Klub Radnych „Łączy Nas Kamień”. Radna Kazimiera Szymańska złożyła odpowiedni wniosek na piątkowej Sesji Rady Miejskiej.

Po ogłoszonej przerwie i naradzie Klub „Ziemia kamieńska” oraz wspierający Burmistrza Radny Michał Moskiewicz zagłosowali przeciwko jego wprowadzeniu w życie. Przeciwko zagłosowali radni: Piotr Beczak, Jadwiga Cuber, Jacek Golusda, Bogdan Klamborowski, Barbara Majcher, Bożena Muńdziakiewicz, Jacek Socha oraz wspomniany Michał Moskiewicz.

Jako Klub Radnych przedłożymy na najbliższą Sesję Rady Miejskiej projekt uchwały w tej sprawie.” – poinformował naszą redakcję Radna Monika Kosińska.

Przypomnijmy, 30 marca 2018 roku, Radni zmienili zapisy uchwały nr XXIV/237/16 z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Kamień Pomorski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Radni na wniosek Burmistrza Stanisława Kuryłło wprowadzili wtedy opłaty za worki na odpady. Wcześniej zarówno pojemniki jak i worki były bezpłatne.

Jakie było wtedy uzasadnienie proponowanej Uchwały?

Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą (czyli: PGK Kamień Pomorski) wyłonionym w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie odbierania, transportu i zagospodarowania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz organizację systemu selektywnej zbiórki odpadów, od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamień Pomorski worki na odpady segregowane będą odpłatnie po cenie hurtowej, po której nabył je Wykonawca (czyli: PGK Kamień Pomorski).”

Źródło: www.kamienews.pl

To top