PSONI W KAMIENIU POMORSKIM – CZYM JEST WCZESNE WSPOMAGANIE

Wczesne Wspomaganie Rozwoju to wielospecjalistyczne i kompleksowe działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka ,od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania, do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz rodziny w realizacji procesu terapeutycznego stwarza szanse rozwojowe, umożliwiające osiągnięcie określonych dojrzałości fizycznych, poznawczych i emocjonalnych. Zadaniem wczesnego wspomagania rozwoju jest ocena indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka zagrożonego zaburzeniami rozwoju, analiza warunków rozwoju dziecka i ich optymalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższego otoczenia dziecka i jego rodziny. Kolejnym etapem działań jest przygotowanie i realizacja programów stymulacji i usprawniania, programów korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci zagrożonych zaburzeniami rozwoju, a także współpraca ze specjalistami realizującymi zadania wieloprofilowego usprawniania.

Opieka nad małym dzieckiem, zwłaszcza w okresie najintensywniejszego rozwoju, wymaga szczególnej troski i staranności. Wczesne rozpoznanie zaburzeń czy niepełnosprawności i wdrożenie postępowania terapeutycznego daje szansę na pełną normalizację rozwoju lub ograniczenie deficytów rozwojowych. Dziecko powinno w odpowiednim czasie i kolejności nabywać różne umiejętności. Jeśli tego nie robi należy mu pomóc stosując odpowiednie wsparcie.

W skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym wchodzą fizjoterapeuci, w tym terapeuta neurorozwojowy metody NDT-Bobath, logopeda, neurologopeda, psycholog, pedagog specjalny, tyflopedagog. Dzięki współpracy z lokalnym środowiskiem medycznym i okołomedycznym – pediatrami, pielęgniarkami środowiskowymi, najmłodsi odbiory wsparcia trafiają do nas wkrótce po opuszczeniu oddziałów neonatologicznych.

           Joanna Grabowska

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *