Przebudowa ulicy Cmentarnej w Międzyzdrojach- rusza przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej

Jak informowaliśmy Państwa wcześniej, Burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek wystąpił o zabezpieczenie środków budżetowych na przebudowę ulicy Cmentarnej w Międzyzdrojach. Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miasta podjęto decyzję o zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel, co oznacza, że rozpoczyna się pierwszy etap prac związanych z modernizacją- rusza przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej.

W związku z planowanym zadaniem: „Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach przebudowy drogi gminnej – ulicy Cmentarnej w Międzyzdrojach wraz z wszelkimi uzgodnieniami” Urząd Gminy Międzyzdroje  zaprasza Państwa do składania ofert na wykonanie powyższej dokumentacji w niezbędnych branżach (w szczególności branży drogowej, branży sanitarnej – kanalizacja sanitarna i wodociąg, branży elektrycznej – oświetlenie uliczne.

W skład opracowania wchodzą głównie działki nr: 43/5 obręb 22 Międzyzdroje oraz  584/20 i 584/22 obręb 21 Międzyzdroje  wraz z częściami działek koniecznymi do objęcia opracowaniem w celu uzyskania wymaganych parametrów technicznych (kolizje, włączenia, projektowane skrzyżowania, konieczność poszerzenia elementów drogi lub lokalizacji jej elementów nie mieszczących się w obszarze istniejącej drogi i inne w zależności od potrzeb oraz konieczności spełnienia odpowiednich warunków oraz norm)

 

W zakres oferty wchodzi m.in. wykonanie kosztorysów, przedmiarów robót, mapa do celów projektowych.

Wymagana liczba opracowań składających się na dokumentację projektową:

1)    projekt techniczny  – 5 egzemplarzy,

2)    projekt wykonawczy – 5 egzemplarzy,

3)    projekt stałej organizacji ruchu wraz z opiniami i zatwierdzeniem – 2 egzemplarze,

4)    kosztorys inwestorski – 3 egzemplarze,

5)    przedmiar robót – 3 egzemplarze,

6)    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 3 egzemplarze.

Każda nowa droga to przykład inwestycji ważnej dla mieszkańców, bo wprost przekładającej się na poprawę warunków komunikacyjnych i wzrost poziomu bezpieczeństwa użytkowników drogi, w szczególności pieszych.. Bardzo się cieszę, że udaje się nam wchodzić w realizację i tego celu. Zaczynamy od ulicy prowadzącej na Cmentarz drogi ważnej dla międzyzdrojan -mówi burmistrz Mateusz Bobek.

Poza egzemplarzami dokumentacji projektowej dostarczyć należy dwa komplety dokumentacji w wersji elektronicznej  na płytach CD-R. Wszelkie wnioski o uzgodnienia, opinie i decyzje należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres um_jaroslawzalewski@miedzyzdroje.pl

 

Biuro Burmistrza Gminy Międzyzdroje

To top