Projekt „Równy Start – przedszkole integracyjne w Kamieniu Pomorskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

SPRAWOZDANIE

31 grudnia 2015 roku w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowych Koło w Kamieniu Pomorskim kończy się Projekt „Równy Start – przedszkole integracyjne” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Działania prowadzone w ramach projektu „Równy start – przedszkole integracyjne w Kamieniu Pomorskim” przyczyniły się do wzrostu aktywności wg projektu 45 dzieci – 24 dziewczynki i 21 chłopców w wieku 3-5 lat, poprzez udział w zajęciach i realizację programu nauczania przedszkola oraz wzmocnienie i wzrost integracyjnych warunków rozwoju. Takie były cele projektu i zostały one osiągnięte.
Prowadzone były zajęcia specjalistyczne takie jak: integracja sensoryczna, NDT Bobath, terapia logopedyczna, muzykoterapia, rytmika, rehabilitacja. Wychowankowie uczestniczyli w wyjazdach edukacyjno – rehabilitacyjnych oraz brali udział w imprezach kulturalno – edukacyjnych.
Jak wynika z oceny nauczycieli i rodziców innowacje są potrzebne. Alternatywne formy zabawy nie zniechęcają, a zachęcają dzieci
do podejmowania samodzielnego eksperymentowania. Wspólne działania wpływają na rozwój kreatywności i samodzielności naszych przedszkolaków. Działania zaplanowane w odpowiednich warunkach dodatkowo przyczyniają
się do poznawania i rozumienia przez dzieci znaczenia nauki i techniki w życiu każdego. Dzieci z pewnością zapamiętają i wykorzystają to, czego doświadczyły w wyniku swoich działań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *