Program Społecznik wybrał ekologicznie!

Program Społecznik otwiera się na nowe organizacje i działania. Blisko 80 procent złożonych wniosków, w rozstrzygniętym ostatnio naborze, dotyczyło działań ekologicznych! Dotacje otrzyma blisko 400 organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, klubów sportowych. Na tegoroczne projekty  Społeczniczek i Społeczników Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego przeznacza kwotę 1,9 mln zł. To dobre rozpoczęcie Roku Ekologicznego na Pomorzu Zachodnim!

Społeczniczki i Społecznicy, w ogłaszanym pod koniec ubiegłego roku naborze, mogli starać się o środki z pierwszego i drugiego filaru programu, a więc mikrodotacji (dotacje do 4 tys. zł) oraz regionalnych inicjatyw obywatelskich (do 10 tys. zł).  Do oceny łącznie zgłoszono 973 wnioski.

 Od samego początku Program Społecznik bazuje na energii ludzi, którzy chcą działać wspólnie.  W tym jednak naborze chcieliśmy szczególnie zaakcentować działania ekologiczne, ponieważ ten rok ogłosiliśmy Rokiem Ekologicznym na Pomorzu Zachodnim. I udało się! Prawie 80 procent złożonych wniosków dotyczyło działań bliskich środowisku. To bardzo nas cieszy, bo ekologia to nie tylko wielkie projekty związane z odnawialną energią, ale przede wszystkim nasze codziennie działania i wybory konsumenckie. Motywujące do działania jest także to, że docieramy z naszym Programem do nowych grup i środowisk   mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W konkursie na mikrodotacje o finansową pomoc ubiegało się 839 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które miały szansę na wsparcie do 4 tys. zł. Aby środki mogły trafić do każdego powiatu i gminy Pomorza Zachodniego, ten filar programu realizowany jest od samego początku w podziale na pięć subregionów. Każdy subregion miał szansę na realizację minimum 70 pomysłów. Oprócz działań organizacji, które wcześniej z powodzeniem sięgały po dotacje, pojawiło się też wiele nowych, ciekawych  inicjatyw. To choćby projekt Fundacji Co z mamą, która zwraca uwagę na pomoc osobom z chorobą otępienną czy Klubu Sportowego Energetyk, stawiający na promowanie kajakarstwa i bezpieczeństwa nad wodą.

Wśród projektów ekologicznych ciekawie zapowiada się inicjatywa Ligi Ochrony Przyrody, która zbuduje domki dla motyli. Natomiast Fundacja Mierz Wysoko chce zainteresować dzieci tematem odnawialnych źródeł energii, a Koło Gospodyń Wiejskich AKSAMITKI we Wszędzieniu zajmie się przygotowaniem  kwietnej łąki. Społeczniczki i Społecznicy chcą też  tworzyć  torby ekologiczne (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział okręgowy w Koszalinie), uczyć się prawidłowo segregować śmieci (Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet),  uczestniczyć w harcerskich warsztatach ekologii (Związek

Harcerstwa Rzeczpospolitej, Okręg północno-zachodni, obwód koszaliński)  czy dbać o pszczoły (Stowarzyszenie „Jedności 9”).

Organizacje ze wszystkich subregionów oprócz działań proekologicznych chętnie też zgłaszały działania dla dzieci i młodzieży, promujące zdrowy styl życia czy na rzecz osób z niepełnosprawnością. Są też projekty dotyczące szeroko pojętego zdrowia psychicznego. To m.in. działanie wspomnianej już Fundacji Co z mamą, czy projekt Fundacji na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego Pracownia „Nauczyć się żyć z ADHD”.

Kontynuacji doczekają się też dobrze znane inicjatywy takie jak: Kulą w raka (Stowarzyszenie Koszaliński Klub Amazonka), nawodny ekopatrol Stowarzyszenia Wywrotka czy rajdy rowerowe organizowane przez Fundację Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus.

Drugi filar w Programie Społecznik to wybierane w internetowym głosowaniu regionalne inicjatywy obywatelskie. W tym przypadku można było  ubiegać się o kwotę do 10 tys. zł na projekty o zasięgu powiatowym oraz regionalnym. Społeczniczki i Społecznicy złożyli ponad 120 wniosków, z czego dofinansowanie otrzymało 12 inicjatyw o zasięgu powiatowym oraz 29 inicjatyw o zasięgu regionalnym.

Najwięcej głosów internautów o zasięgu wojewódzkim zyskały projekty: Objazdowy dzień dziecka (Stowarzyszenie Razem), Animacje na wakacje (Fundacja Pokolenia Tetyń 62), Leśna gonitwa o puchar serca puszczy bukowej – wakacyjny eko-bieg (Stowarzyszenie Sportowe „Fani Formy”), Dziki turniej (klub sportowy  Orliczek),  II spartański mini bieg Gryfa (Powiatowy Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy „Chrobry” Klub  i świetnie zapowiadający się Tata cup (Klub sportowy Orliczek).

W ocenianie wniosków jako głos doradczy zaangażowana była Rada Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, która  z dużym zaangażowanie i skrupulatnością  oceniała złożone wnioski, rekomendując do dofinansowania w sumie 35 projektów (po 7 na każdy subregion).

Listy rankingowe z zaznaczeniem projektów rekomendowanych przez Radę: http://www.wws.wzp.pl/aktualnosci/program-spolecznik

Dofinansowane projekty będą realizowane od  1 lutego do 31 lipca 2021 r.

Kolejny nabór wniosków zaplanowany jest od 1 do  22 kwietnia 2021 r.

Dotychczas w programie zostało realizowanych 2501 pomysłów Społeczniczek i Społeczników z blisko 6 tys. złożonych ofert.

Wszelkie informacje o realizacji Programu Społecznik 2019 – 2021 znajdują się na:

  • stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, tj.:  www.wzp.pl  w zakładce Program Społecznik
  • stronie internetowej Operatora – Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A www.spolecznik.karrsa.eu
  • profilu Programu Społecznik (media społecznościowe).

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top