Program Społecznik w słusznej sprawie. Dobre pomysły z dotacjami – w poniedziałek podpisanie umów –

Profilaktyka męskich nowotworów – raka jąder i prostaty podczas akcji „Movember Bieg z Wąsem”,  warsztaty „Babskie sprawy” oraz festyn i spotkania dla młodzieży organizowane przez Schronisko Feniks w Policach to przykłady projektów, które otrzymały wsparcie w rozstrzygniętym ostatnio naborze w Programie Społecznik na lata 2019-2021.

W poniedziałek, 28 września 2020 r. o godz. 11.30  w siedzibie Fundacji Kamienica 1 w Szczecinie (al. Wojska Polskiego 90) zostaną podpisane umowy z organizacjami, które otrzymają wsparcie z Subregionu A. Na spotkaniu obecny będzie marszałek województwa Olgierd Geblewicz, prezes Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A Natalia Wegner  oraz przedstawiciele organizacji:

  • Kamienica 1 – Fundacja na Rzecz Rozwoju Sztuki i Promocji Zdrowia;
  • Stowarzyszenia Feniks;
  • Stowarzyszenia Fizjosport.

Stowarzyszenie Fizjosport otrzymało dwie dotacje na realizację działań związanych z organizacją akcji „Movember Bieg z Wąsem”. Kamienica 1 przyznane wsparcie przeznaczy na organizację warsztatów „Babskie sprawy – Kobieta bezpieczna”. Stowarzyszenie Feniks chce natomiast przeciwdziałać krzywdzącym stereotypom związanym z bezdomnością. Organizacja przeprowadzi warsztaty dla młodzieży oraz zorganizuje festyn w Policach. Każdy dofinansowany projekt otrzyma 4 tys. zł wsparcia.

W drugim, tradycyjnym naborze zorganizowanym w tym roku w Programie Społecznik dofinansowanie przyznano 226 projektom  na łączną sumę 897 472,06 zł. Część projektów rekomendowana była przez Radę Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Siedziba Fundacji Kamienica 1 mieści się w siedzibie INKU Szczecińskiego Inkubatora Kultury przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie.  Spotkanie odbędzie się w ogrodzie lub w kinie INKU (w razie niepogody).

 

 

To top