Poznaj nowe stawki za wodę i ścieki! PGK wprowadza nowy abonament!

Od początku stycznia obowiązują nowe stawki za wodę i odbiór ścieków, przygotowane przez gminną spółkę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim. W 2020 roku czeka mieszkańców skok opłat za wodę (26,7%) i ścieki (20%) oraz nowy abonament za odprowadzanie ścieków.

Proponowane w taryfie średnie wskaźnikowe ceny odprowadzania ścieków wynoszą w kolejnych trzech latach (2020-2022) obowiązywania odpowiednio 9,57 zł/m3, 9,65 zł/m3, 8,88 zł/m3 (dynamika rok do roku odpowiednio 20%, 1%, -7,9%). Z kolei średnie wskaźnikowe ceny zaopatrzenia w wodę wynoszą w kolejnych trzech latach odpowiednio 4,93 zł/m3, 4,58 zł/m3, 4,48 zł/m3 (dynamika rok do roku wynosi 26,68%, -6,96%, -2,32%). Od marca 2017 roku średnie ceny wynosiły 3,89 zł/m3 w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz 7,97 zł/m3 w zakresie odprowadzania ścieków. Są to jedne z najdroższych stawek w powiecie kamieńskim.

Na stosunkowo wysoką dynamikę wzrostu cen w pierwszym roku stosowania taryfy mają wpływ koszty związane z przeprowadzonymi i prowadzonymi inwestycjami dotyczącymi bezpośrednio świadczony usług.

Nowe stawki zaopatrzenia w wodę oraz odbiór ścieków na lata 2020,2021,2022:

Grupa zależy od miejscowości w której znajduje się ujęcie wody.
Opłaty za wodę w 2020, 2021 i 2020 roku.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków zostały wyodrębnione trzy grupy taryfowe: Grupa S1 (Aglomeracja Kamień Pomorski), Grupa S2 (Benice Osadnik Inhoffa), Grupa S3 (Wrzosowo oczyszczalnia).

Gminna spółka PGK wprowadza po raz pierwszy abonament od ścieków.

Pierwszy wniosek o zatwierdzenie taryf na okres 3 lat gminna spółka PGK złożyła 14 marca 2018 roku. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Szczecinie odmówił ich zatwierdzenia. Gminna spółka PGK odwołała się ale przegrała w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Był to już listopad 2018 roku. W związku z powyższym w maju 2019 roku ponownie wszczęto postępowanie w sprawie zatwierdzenia taryf. Trwało to aż do 21 listopada 2019 roku. Decyzję o zatwierdzenie proponowanych taryf przez PGK wydano 9 grudnia 2019 roku.

To top