Pozarządowa jedenastka wybrana. Znamy nowy skład Rady Pożytku  

 Wybory przedstawicielek i przedstawicieli NGO do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zakończone. Kto w nowej kadencji będzie reprezentował organizacje pozarządowe? Przedstawiamy listę.

– Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego daje przestrzeń do współdziałania i wskazywania nowych rozwiązań – mówi marszałek Olgierd Geblewicz, który powołuje Radę. To też jego organ konsultacyjny i opiniotwórczy.

Rada zajmuje się tworzeniem oraz monitoringiem standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami działającymi na terenie województwa. Wypowiada się w sprawach dotyczących m.in. programów współpracy z NGO’sami czy uchwał i aktów prawnych związanych ze sferą pożytku publicznego. Udziela także pomocy i wyraża opinie w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi. Ważnym zadaniem Rady w pierwszych tygodniach jej funkcjonowania będzie przeprowadzenie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego 2021 – 2027.

W środę, 23 listopada br. zostały opublikowane wyniki wyborów  do V kadencji, która będzie sprawować swoją funkcję w latach 2022-2025. W głosowaniu wzięło udział 494 organizacji, oddano 904 ważne głosy. O miejsce ubiegało się 18 osób na 11 miejsc. – To rekordowa liczba kandydatów i rekordowa liczba oddanych głosów – podsumowuje Magdalena Pieczyńska, p.o. Dyrektorki  Wydziału Współpracy Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim.

Spośród przedstawicielek i przedstawicieli zachodniopomorskich organizacji pozarządowych do Rady wejdą:

 1. Arkadiusz Borysiewicz – Fundacja Nauka dla Środowiska, Koszalin,
 2. Łukasz Cieśliński – Pracownia Pozarządowa, Koszalin,
 3. Dorota Chałat – Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet, Koszalin,
 4. Angelika Felska – Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy – Fundacja, Mierzyn,
 5. Anna Łukomska – Dziedzic – Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES, Szczecin,
 6. Agnieszka Odachowska – Piosik, Fundacja Razem dla Rozwoju obszarów wiejskich, Pyrzyce,
 7. Irmina Olejnik -Czerwonka – Siria Spółdzielnia Socjalna, Drawno,
 8. Katarzyna Piszcz – Kamienica 1 – Fundacja na Rzecz Rozwoju Sztuki i Promocji Zdrowia, Szczecin,
 9. Maciej Słomka – Stowarzyszenie Nasza Świerczyna, Świerczyna,
 10. Paulina Stok-Stocka – Stowarzyszenie Edukacyjno – Artystyczne „Oswajanie Sztuki”, Szczecin,
 11. Paweł Szczyrski – Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości, Szczecin.

Oprócz 11 przedstawicieli organizacji pozarządowych  w radzie zasiadają także reprezentanci administracji publicznej – jeden przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego, czterech przedstawicieli organu stanowiącego samorządu województwa, tj. sejmiku województwa oraz czterech przedstawicieli organu wykonawczego, tj. marszałka.

Spośród przedstawicieli Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego do Rady wejdą:

 1. Teresa Kalina – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego;
 2. Adam Fedeńczak– Radny Województwa Zachodniopomorskiego;
 3. Artur Nycz – Radny Województwa Zachodniopomorskiego;
 4. Ireneusz Rogowski – Radny Województwa Zachodniopomorskiego.

Przedstawicielem Wojewody Zachodniopomorskiego w Radzie będzie Michał Ruczyński, Rzecznik Prasowy Wojewody.

Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w Radzie reprezentować będą:

 1. Małgorzata Gorzałczyńska – Koczkodaj – dyrektorka Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Marszałkowskiego WZ;
 2. Magdalena Pieczyńska  –  p.o. Dyrektorki Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego WZ;
 3. Shivan Fate – zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego WZ;
 4. Jerzy Kotlęga – Pełnomocnik Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. oświaty.

Działanie związane z Radą koordynuje Biuro ds. organizacji pozarządowych w Wydziale Współpracy Społecznej  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Emilia Wolf

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

To top