Powstanie wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i specjalny punkt interwencyjny

Powstanie mobilny punkt doradczo-interwencyjny z wypożyczalnią używanego sprzętu wspomagającego. Prowadzić go będzie Fundacja VELO Horyzonty Możliwości. Organizacja otrzymać ma na ten cel „mały grant” z Urzędu Marszałkowskiego. To środki ze specjalnej puli przeznaczonej dla NGO. Z pomocy korzystać będą zarówno obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością, jak i mieszkańcy województwa zagrożeni wykluczeniem społecznym.

 

Fundacja VELO Horyzonty Możliwości wsparcie kieruje w szczególności do osób z ograniczeniami zdrowotnymi, ruchowymi, językowymi, z niepełnosprawnością czy zagrożonych wykluczeniem społecznym.  W tym także do  przybywających do województwa zachodniopomorskiego obywateli Ukrainy, którzy uciekają przed wojną.

W specjalnie utworzonym mobilnym punkcie udzielane będą porady telefonicznie i mailowo lub bezpośrednio w miejscu przebywania osoby potrzebującej wsparcia w zakresie tematów związanych z funkcjonowaniem osób o szczególnych potrzebach, m.in. na jakich zasadach udać się do lekarza, nie będąc polskim obywatelem, jak skorzystać z dedykowanych programów pomocowych, gdzie udzielane jest wsparcie specjalistyczne itp. Organizacja zapewni także tłumaczenie w języku polskim oraz ukraińskim. Dzięki mobilności działania punktu zapewniony zostanie dostęp do informacji również dla osób mających trudności z wydostaniem się z miejsca zamieszkania.

Działać ma też wypożyczalnia najpotrzebniejszego sprzętu, głównie wózków inwalidzkich, ale i kul, gorsetów, chodzików rehabilitacyjnych. Oferowany będzie sprzęt używany, po renowacji. Sprzęt pochodzić będzie głównie z darowizn, ma zyskać „drugie życie”.

Idea wypożyczalni powstała na bazie naszych doświadczeń i oddolnych sygnałów od uczestników naszych działań. Zarówno rodzice, dzieci jak i osoby dorosłe zgłosiły gotowość do przekazania swojego nieużywanego już sprzętu. Wiemy, że takie sprzęty wymagają renowacji, stąd jako Fundacja realizować będziemy przygotowanie wózków dla nowych użytkowników. Zachęcamy wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które chciałyby podzielić się swoim sprzętem do kontaktu  – mówi Krzysztof Lechniak z Fundacji VELO Horyzonty Możliwości.

Każda osoba, która skorzysta z tej formy wsparcia zostanie wcześniej przeszkolona w zakresie użytkowania sprzętu. Użyczenie będzie realizowane na czas określony, z możliwością przedłużenia umowy.

Mobilny punkt i wypożyczalnia obsługiwania jest telefonicznie oraz mailowo: +48 725 953 659, biuro@fundacjavelo.pl

Dotacja pochodzić będzie ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Wszczęto uproszczone procedury zlecenia realizacji zadania.

Punkt działać ma od 1 kwietnia 2022 r

Decyzją zarządu województwa na początku marca uruchomiono specjalną pulę środków dla organizacji pozarządowych w trybie „małych grantów”. Mają one pomóc realizować działania ułatwiające osobom z Ukrainy uciekającym przed wojną codzienne funkcjonowanie. Rozwijany będzie też wolontariat.

Cały czas pracujemy nad różnymi rozwiązaniami, by dotrzeć z szybką pomocą tam, gdzie pojawiają się bieżące potrzeby. Robimy to w ścisłej współpracy z NGO’sami, naszymi sprawdzonymi partnerami – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

„Małymi grantami” zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są dotacje, o które organizacje pozarządowe mogą starać się poza ogłaszanymi konkursami. Ich maksymalna wysokość wynosi 10 tys. zł.

Emilia Wolf

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top