Pomorze Zachodnie wspiera Ukrainę. Stanowisko Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego przyjęte jednogłośnie

Wsłuchując się w doniesienia z Ukrainy, Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego wyraża głębokie przekonanie, że niezłomna postawa dzielnego narodu ukraińskiego wspieranego przez państwa i społeczności świata zachodniego, ostatecznie doprowadzi do zarzucenia przez Rosję swojej agresywnej i nieodpowiedzialnej polityki – czytamy w stanowisku przyjętym dziś przez radnych województwa.

Rosyjska agresja na Ukrainę, ogromna fala uchodźców, organizacja pomocy humanitarnej  – to tematy, od których rozpoczęła się XXXII sesja VI kadencji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. W obradach uczestniczyli goście specjalni – Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie Henryk Kołodziej oraz przedstawiciele Związku Ukraińców w Polsce. Głos zabrał także wojewoda Zbigniew Bogucki, a o zwiększającej się z każdym dniem liczbie obywateli Ukrainy przybywających na Pomorze Zachodnie mówiła Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu.

Stanowisko wyrażające oburzenie działaniami Rosji, wyrażające solidarność z Ukrainą i deklarację „niesienia wszelkiej możliwej pomocy” zostało przyjęte jednomyślnie.

Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu i każdemu z osobna. Także w imieniu Ambasadora Ukrainy, z którym rozmawiałem dziś rano – mówił wzruszony Henryk Kołodziej. – Przyjmując uchodźców, widzę ich zmęczenie, ale też ich niedowierzanie, ich ogromną wdzięczność. Oni są tu przyjmowanie nie jak uchodźcy, a jak goście! Mówiąc szczerze – województwo zachodniopomorskie zostało „obdarowane” chyba największymi problemami, do Kołobrzegu przyjechały chore dzieci… Brakuje mi słów. Za zaangażowanie, za serce, za wkład finansowy – jeszcze raz wielkie podziękowania. To, co robią Polacy, przekracza, dotychczas pojmowane, granice człowieczeństwa.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz podkreślił, że dzięki aktywności i współpracy samorządów – województwa, powiatów i gmin, dzięki ogromnemu zaangażowaniu wolontariuszy udało się pomóc dziesiątkom tysięcy uchodźców.

Staramy się zmniejszać skutki katastrofy humanitarnej, z którą mamy obecnie do czynienia – mówił Olgierd Geblewicz.  – Od początku pomagamy. Jeszcze przed wybuchem wojny zdecydowaliśmy o wysłaniu karetki na Ukrainę. Gdy wybuchła wojna, wypełniliśmy karetkę opatrunkami – przypomniał marszałek.

Wyjaśnił również, że w sytuacji kryzysowej województwo natychmiast dokonało przesunięć w budżecie, by zabezpieczyć finansowanie pomocy uchodźcom. Ponadto uruchomiono specjalne wsparcie dla organizacji pozarządowych, w formie tzw. małych grantów.

Wkrótce ruszy program „Społecznik”, w którym pula środków wynosi prawie 3 miliony. I które również mogą wspomóc NGOsy udzielające wsparcia uchodźcom – zapowiedział Olgierd Geblewicz.

Marszałek zwrócił uwagę na konieczność uruchomienia środków europejskich na pomoc humanitarną. Mówił również, że akcję pomocy dla Ukraińców trzeba wzmocnić instytucjonalne, między innymi przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Kolejnym wyzwaniem jest rozproszenie wielkich fal migracyjnych, przekierowanie uchodźców do mniejszych miejscowości, ponieważ w dużych miastach zaczyna brakować miejsc noclegowych.

Marszałek Olgierd Geblewicz poinformował, że jako schronienia dla obywateli Ukrainy zostaną przygotowane obiekty należące do samorządu województwa – w Darłowie (ok. 40 miejsc, obiekt udostępniony gminie), jeden z budynków szkolnych przy ul. Judyma w Szczecinie oraz budynek byłej poradni psychiatrycznej przy ul. Żołnierskiej. Marszałek przypomniał, że uchodźcy przebywają już w internacie szkoły w Białym Borze oraz w obiektach uzdrowisk.

Olgierd Geblewicz zapowiedział, że marszałkowskie placówki medyczne, szpitale, sanatoria będą także oferować miejsca pracy obywatelom Ukrainy.

Tomasz Maciejewski
Podinspektor

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Biuro Prasowe

To top