Pomorze Zachodnie stawia na różnorodność

 Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego trzeci rok z rzędu ogłasza konkurs na wsparcie organizacji, które podejmują się działań z zakresu równego traktowania na rzecz mieszkanek i mieszkańców Pomorza Zachodniego. Do 12 kwietnia 2021 r. NGO’sy mogą zgłaszać propozycje projektów w otwartym konkursie ofert. Władze regionu przeznaczyły na ten cel 50 tys. zł.

Konkurs rokrocznie cieszy się ogromnym zainteresowaniem organizacji pozarządowych, które zgłaszają swoje projekty do dofinansowania. Oferują organizację wsparcia psychologicznego, spotkania ze specjalistami, warsztaty dla różnych grup wiekowych np. z zakresu edukacji obywatelskiej. W latach 2019 i 2020 otrzymały na realizację tych przedsięwzięć blisko 110 tys. zł.

– Na Pomorzu Zachodnim budujemy społeczność otwartą i tolerancyjną, gdzie zasady równości i szacunku do innych nie są tylko pustymi hasłami. Zabiegamy o to wielopłaszczyznowo, współpracując w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi i lokalnymi liderkami i liderami. Mamy jasno określony cel – tworzyć dobrą atmosferę do życia dla wszystkich mieszkańców bez względu na to, jak bardzo się od siebie różnią – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Na dotację mają szansę najlepsze projekty z zakresu równego traktowania na rzecz mieszkanek i mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

W ubiegłym roku w tym konkursie dotację otrzymały cztery organizacje: Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet, Stowarzyszenie Lambda Szczecin, Fundacja Motywacja i Działanie i Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii Artefakt. Przyznane środki pozwoliły m.in. na zorganizowanie pomocy psychologicznej dla grup społecznych zagrożonych wykluczeniem i przedstawicieli mniejszości społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób LGBTQ+ i ich bliskich, prowadzone były też warsztaty dla młodzieży poświęcone edukacji obywatelskiej.

Organizacje na złożenie wniosków w konkursie (za pośrednictwem generatora Witkac.pl. ) mają czas do północy, do 12 kwietnia 2021 r. Równolegle prowadzony jest nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty.

Nabór koordynuje Biuro ds. organizacji pozarządowych w Wydziale Współpracy Społecznej UM WZ.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top