Pomoc psychologiczna na wyciągnięcie ręki. Ma zapobiegać poważniejszym kryzysom. Powstaje Regionalne Pogotowie Kryzysowe

 Wypadek samochodowy, nagła strata bliskiej osoby, ciężka choroba, pożar, bankructwo firmy może wywołać poważny kryzys psychiczny. Doświadcza go raz w życiu nawet jedna czwarta społeczeństwa. Udzielona w odpowiednim czasie pomoc psychologa lub specjalisty interwencji kryzysowej w wielu sytuacjach zapobiega poważnym chorobom i zaburzeniom psychicznym. W  województwie zachodniopomorskim trwają prace nad uruchomieniem Regionalnego Pogotowia Kryzysowego. 

Korzystając z europejskich wzorców, tworzymy profesjonalną sieć usług środowiskowych, by zawczasu wyciągnąć pomocną dłoń do osób znajdujących się w kryzysie, wymagających  niezbędnego wsparcia. Pomoc psychologiczna będzie oferowana bezpłatnie i bez skierowania – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Obecnie trwają intensywne przygotowania do uruchomienia sześciu powiatowych Centrów Regionalnego Pogotowia Kryzysowego. Będzie w nich dostępna pomoc w zakresie wczesnej interwencji psychologicznej, psychoedukacji oraz psychoprofilaktyki. Ma pomóc osobom, które doświadczą nagłego kryzysu emocjonalnego lub go przeżyły, stanąć na nogi, zapobiec ewentualnej chorobie lub zaburzeniom.

Projekt, przy wsparciu środków Unii Europejskiej, będzie realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (lider) wspólnie z sześcioma powiatami: Drawskim, Kołobrzeskim, Myśliborskim, Stargardzkim, Świdwińskim, Wałeckim.

Specjaliści pracujący w Regionalnym Pogotowiu Kryzysowym będą udzielać porad w specjalnie wyznaczonych Centrach w sześciu powiatach (trwają prace związane z uruchomieniem).

Powiatowe punkty pogotowia będą też animować i prowadzić kluby samopomocy, grupy samopomocy, grupy wsparcia. Realizatorzy projektu planują także szkolenia i warsztaty dla przedstawicieli zawodów zaufania publicznego oraz dla młodzieży z ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, obejmujące profilaktykę zdrowia psychicznego.

Dostępne będą także wizyty środowiskowe, w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny wymagającej wsparcia.

Regionalne Pogotowie Kryzysowe zacznie oferować swoje usługi najwcześniej w drugim kwartale 2021 r.

Budżet projektu stanowią w ponad 90 proc. środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (z działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym). Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu to blisko 24 mln zł.

Projekt będzie realizowany do 30 czerwiec 2023 r.

Rozmowa z Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anną Bańkowską:

Dlaczego w województwie powstaje Regionalne Pogotowie Kryzysowe ? Skąd pomysł na takie działanie?

Anna Bańkowska: W zasadzie to nie pomysł, a pilna potrzeba, z której wszyscy zdajemy sobie sprawę. Projekt jest odpowiedzią na współczesne realia. Jest zaplanowany w taki sposób, aby maksymalnie i kompleksowo wypełnić lukę w systemie pomocy i wsparcia dla osób w trakcie i po przebytym kryzysie psychicznym. Coraz więcej osób cierpi z powodu problemów natury psychologicznej, a dostępność do usług specjalistycznych jest niestety niewystarczająca. Sytuacja epidemiologiczna również nie sprzyja naszemu zdrowiu psychicznemu.

Co oferować będzie mieszkańcom Regionalne Pogotowie Kryzysowe?

W Regionalnym Pogotowiu Kryzysowym będzie można otrzymać specjalistyczną pomoc w zakresie wczesnej interwencji psychologicznej, psychoedukacji oraz psychoprofilaktyki. Oferować ją będą psycholodzy i specjaliści interwencji kryzysowej, którzy będą udzielać pomocy adekwatnej do konkretnych, życiowych sytuacji. Ważnym aspektem projektu jest fakt, że wsparcie będzie dostępne bez żadnego skierowania. Oprócz możliwości bezpośredniego zgłoszenia się do punktu, specjaliści w nim pracujący, będą również realizowali wizyty środowiskowe u osób lub rodzin wymagających wsparcia.

Na jakich zasadach funkcjonować będzie pogotowie?

Bardzo częstym problem jest bariera dostępności godzinowej. Instytucje, przychodnie umożliwiają skorzystanie ze swojej oferty często tylko do wczesnych godzin popołudniowych. Powiatowe Centra Kryzysowe będą czynne przez 12 godzin. Dodatkowo w sytuacjach nagłych będzie możliwość zgłoszenia problemu na całodobowy telefon.

Jak będzie wyglądać pomoc w praktyce?

Specjaliści będą oferować pomoc w zależności od stanu i potrzeb danej osoby bądź grupy. Zespoły mobilne będą udzielały wsparcia w miejscu zamieszkania i dodatkowo utworzone zostaną kluby samopomocy, w których również wsparcie specjalistów będzie trwało tyle, ile będzie wymagała tego sytuacja.

Kiedy możemy się spodziewać uruchomienia Regionalnego Pogotowia Kryzysowego?

 Planujemy rozpoczęcie niezbędnych remontów i jesteśmy w stałym kontakcie z samorządami, które uczestniczą w projekcie. Będziemy starać się, by Regionalne Pogotowie Kryzysowe w poszczególnych lokalizacjach, było dostępne dla mieszkańców w drugim kwartale 2021 roku.

Biuro Prasowe

Gabinet Marszałka

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

To top