Pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy

Stowarzyszenie „Mi-gracja” uruchomi bezpłatną pomoc psychologiczną dla osób uciekających przed wojną. Porady będą udzielane w języku ukraińskim. Organizacja otrzyma „mały grant” na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w „trybie małego grantu” dla Stowarzyszenia „Mi-Gracja”. – To bardzo niezbędne wsparcie, które w obliczu tragedii ma pomóc obywatelom Ukrainy zaadaptować się do nowej sytuacji. W chwili obecnej potrzebne są nie tylko podstawowe środki do życia, ale także wsparcie psychologiczne mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Organizacja przyznane środki w wysokości 10 tys. zł przeznaczy na zorganizowanie trzymiesięcznej pomocy psychologicznej dla uchodźczyń i uchodźców przebywających do województwa zachodniopomorskiego. Co ważne, wsparcie udzielane będzie przez samych migrantów – osoby, które oprócz kwalifikacji związanych z prowadzeniem poradnictwa psychologicznego, znają też z własnego doświadczenia problemy wynikające z migracji.

Pomoc ma ruszyć 21 marca 2022 r. online lub obok punktu odbioru darów przy ul. Kolumba w Szczecinie. Wsparcie będzie udzielne przez dwie godziny dziennie w języku ojczystym uchodźców. W zależności od potrzeb rodzinnie lub indywidualnie.

Aktualne działania prowadzone przez organizację można śledzić w mediach społecznościowych (https://www.facebook.com/migracjapolska/).

Organizacja posiada doświadczenie w realizacji takiego wsparcia. W ubiegłym roku odpowiadała m.in. za projekt informacyjno-psychologiczny „Aktywni imigranci” również wspófinansowany ze środków Województwa Zachodniopomorskiego. Stowarzyszenie powstało w roku 2019 z inicjatywy kilku osób, które osiedliły się w Szczecinie.

Małymi grantami” zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są dotacje, o które organizacje pozarządowe mogą starać się poza ogłaszanymi konkursami.

Biuro Prasowe

Emilia Wolf

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top