12-03-2021 » Kamień Pomorski

Pomoc dla osób z niepełnosprawnością. Ponad 20,4 mln zł z PFRON

Ponad 20,4 mln zł zostanie przeznaczonych na rehabilitację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością, w tym na prowadzenie Zakładów Aktywności Zawodowej w regionie. To wsparcie ze środków PFRON, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Pomoc dla osób z niepełnosprawnością

Co roku Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonuje podziału środków dla samorządów wojewódzkich i powiatowych. To pieniądze  na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przydzielane są zgodnie z przyjętym przez PFRON algorytmem, uwzględniającym m.in. liczbę osób niepełnosprawnych w województwie, liczbę osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy, liczbę osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach aktywności zawodowej.

W roku 2021 kwota dofinansowania ze środków PFRON ma wynieść 20 467 008

 

Pomoc dla Zakładów Aktywności Zawodowej

Zgodnie z uchwałą Sejmiku największa część przyznanej kwoty, a więc 17 850 000 zł, zostanie przeznaczone na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej. W województwie działa 9 takich placówek. To ZAZ-y w: Stargardzie, Kołobrzegu, Dobrej, Kamieniu Pomorskim, Juchowie, Goleniowie, Choszcznie, Gryfinie i Wałczu, które zatrudniają łącznie 654 osoby z niepełnosprawnością (dane na dzień 31.12.2020 r.). Placówki te prowadzą działy gastronomiczne, krawieckie, poligraficzne czy utrzymania zieleni. Z tej puli środków otrzymają dofinansowanie kosztów rocznego pobytu zatrudnionych pracowników z niepełnosprawnością.

Na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji przewidziano w tym roku 2 017 000 zł. O pomoc z tego zakresu starać się będzie: Gmina Gryfino (budowa zadaszenia przed budynkiem ŚDS), Gmina Miasto Kołobrzeg (budowa sali gimnastycznej, z uwzględnieniem użytkowania przez osoby niepełnosprawne przy SP nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu), Powiat Szczecinecki (rozbudowa z przebudową budynku DPS w Bornem Sulinowie) i Spółdzielnia Socjalna FENIKS Białogard (przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Szczecińskiej 6 Karlinie na Zakład Aktywności Zawodowej).

Na działania zlecanie fundacjom i organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej społecznej przewidziano natomiast 600 008 zł. Pieniądze te będą rozdysponowane w ramach otwartego konkursu ofert.

Pomoc w roku 2020

W ubiegłym roku z tej puli środków region otrzymał w sumie 19 868 079 zł. Pieniądze te przeznaczono na utrzymanie ZAZ-ów czy prowadzenie robót budowlanych w budynkach służących rehabilitacji, a także na działania zlecanie fundacjom i organizacjom. Z tych środków ZAZ w Kołobrzegu rozbudował dział gastronomiczny, a Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „BRATEK” buduje Szkołę Przysposabiającej do Pracy w Barlinku. Inwestycje z tych środków prowadzone były także przy budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie, w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie czy Środowiskowym Domu Samopomocy w Chojnie.

Decyzja w sprawie podziału środków została podjęta uchwałą podczas ostatniej sesji Sejmiku (11 marca br.).

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *