Pomoc dla osób z niepełnosprawnością. Ponad 20,4 mln zł z PFRON

Ponad 20,4 mln zł zostanie przeznaczonych na rehabilitację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością, w tym na prowadzenie Zakładów Aktywności Zawodowej w regionie. To wsparcie ze środków PFRON, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Pomoc dla osób z niepełnosprawnością

Co roku Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonuje podziału środków dla samorządów wojewódzkich i powiatowych. To pieniądze  na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przydzielane są zgodnie z przyjętym przez PFRON algorytmem, uwzględniającym m.in. liczbę osób niepełnosprawnych w województwie, liczbę osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy, liczbę osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach aktywności zawodowej.

W roku 2021 kwota dofinansowania ze środków PFRON ma wynieść 20 467 008

 

Pomoc dla Zakładów Aktywności Zawodowej

Zgodnie z uchwałą Sejmiku największa część przyznanej kwoty, a więc 17 850 000 zł, zostanie przeznaczone na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej. W województwie działa 9 takich placówek. To ZAZ-y w: Stargardzie, Kołobrzegu, Dobrej, Kamieniu Pomorskim, Juchowie, Goleniowie, Choszcznie, Gryfinie i Wałczu, które zatrudniają łącznie 654 osoby z niepełnosprawnością (dane na dzień 31.12.2020 r.). Placówki te prowadzą działy gastronomiczne, krawieckie, poligraficzne czy utrzymania zieleni. Z tej puli środków otrzymają dofinansowanie kosztów rocznego pobytu zatrudnionych pracowników z niepełnosprawnością.

Na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji przewidziano w tym roku 2 017 000 zł. O pomoc z tego zakresu starać się będzie: Gmina Gryfino (budowa zadaszenia przed budynkiem ŚDS), Gmina Miasto Kołobrzeg (budowa sali gimnastycznej, z uwzględnieniem użytkowania przez osoby niepełnosprawne przy SP nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu), Powiat Szczecinecki (rozbudowa z przebudową budynku DPS w Bornem Sulinowie) i Spółdzielnia Socjalna FENIKS Białogard (przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Szczecińskiej 6 Karlinie na Zakład Aktywności Zawodowej).

Na działania zlecanie fundacjom i organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej społecznej przewidziano natomiast 600 008 zł. Pieniądze te będą rozdysponowane w ramach otwartego konkursu ofert.

Pomoc w roku 2020

W ubiegłym roku z tej puli środków region otrzymał w sumie 19 868 079 zł. Pieniądze te przeznaczono na utrzymanie ZAZ-ów czy prowadzenie robót budowlanych w budynkach służących rehabilitacji, a także na działania zlecanie fundacjom i organizacjom. Z tych środków ZAZ w Kołobrzegu rozbudował dział gastronomiczny, a Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „BRATEK” buduje Szkołę Przysposabiającej do Pracy w Barlinku. Inwestycje z tych środków prowadzone były także przy budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie, w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie czy Środowiskowym Domu Samopomocy w Chojnie.

Decyzja w sprawie podziału środków została podjęta uchwałą podczas ostatniej sesji Sejmiku (11 marca br.).

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top