Pomoc dla osób z niepełnosprawnością. 1,3 mln zł dla ZAZ w Karlinie

Władze samorządu województwa zdecydowały o przekazaniu wsparcia na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Karlinie. Do placówki trafi w 2021 roku 1,3 mln zł. To fundusze PFRON będące w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego. Umowę o dofinansowanie podpisali we wtorek, 27 lipca br. wicemarszałek Tomasz Sobieraj, członkini Zarządu Województwa Anna Bańkowska oraz Lidia Cesarz – prezes spółdzielni socjalnej „Feniks” z Białogardu prowadzącej karliński ZAZ.

Pomoc przeznaczona zostanie na wyposażenie pracowni socjalnych i pomieszczeń produkcyjnych. Z przyznanej kwoty 1,3 mln zł, placówka otrzyma najpierw 950 tys. zł. Pozostałe środki zostaną uruchomione w momencie otrzymania pozytywnej decyzji wojewody zachodniopomorskiego o rozpoczęciu działalności.

W ostatnich latach ZAZ-y stały się przestrzeniami wyjątkowymi. To miejsca kojarzone nie tylko z pracą czy etatem, a bardziej z miejscem terapii i rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami. Łączą przyjemne z pożytecznym, dlatego dobrze się dzieje, że powstają kolejne placówki tego typu w regionie – powiedziała członkini Zarządu Województwa Anna Bańkowska.

Karliński ZAZ to przedsięwzięcie wieloetapowe. Aby placówka mogła powstać najpierw spółdzielnia socjalna „Feniks” z Białogardu pozyskała od gminy lokal o powierzchni 630 m2 przy ul. Szczecińskiej 6 po byłym Domu Kultury. W marcu ub.r. sięgnęła zaś po środki unijne w wysokości ponad 2,5 mln zł z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację i adaptację obiektu. Prace remontowe w budynku, których koszt oszacowano na ok. 4 mln zł, zbliżają się ku końcowi. Wszystko to, jak i kolejne przekazane jednostce wsparcie, już niebawem umożliwi jej uruchomienie. Oficjalne otwarcie zaplanowano na wrzesień.

Zakład Aktywności Zawodowej w Karlinie to pierwszy taki obiekt w regionie koszalińskim. Będzie prowadził działalność w zakresie usług pralniczych, pakowania i szycia woreczków zapachowych. Zatrudnienie znajdzie w nim 25 osób z niepełnosprawnościami oraz 10-osobowy personel, m.in.: rehabilitant, psycholog, trener personalny, doradca zawodowy oraz pielęgniarka. Nowy ZAZ powiększy listę placówek tego typu działających na Pomorzu Zachodnim. Podobne organizacje są w Stargardzie, Kołobrzegu, Dobrej Szczecińskiej, Kamieniu Pomorskim, Juchowie, Goleniowie, Choszcznie, Gryfinie i Wałczu. Na koniec 2020 roku dawały zajęcie 654 osobom z niepełnosprawnościami.

Łukasz Jucha

Biuro Prasowe

Gabinet Marszał

To top