Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim – SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Głównym celem szkoły jest kształcenie teoretyczne i praktyczne w zakresie przysposobienia do pracy. Szkoła przygotowuje do wykonywania czynności pracy wielokierunkowo, z uwzględnieniem zainteresowań i predyspozycji ucznia oraz możliwości jakie stwarza jego środowisko społeczno – kulturowe oraz baza materialno – dydaktyczna Szkoły.

Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego stanowią realizację: „Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów             z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężeniami” oraz realizowane są na podstawie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych. W Szkole obowiązują zajęcia edukacyjne takie jak: przysposobienie do pracy, funkcjonowanie osobist i społeczne, etyka, wychowanie – fizyczne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się. SPdP przygotowuje uczniów do czynności w następujących  dziedzinach: prace ogrodnicze i gospodarstwo domowe.

Główne cele zajęć edukacyjnych dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy to według podstawy programowej utrwalanie i poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy, kształcenie kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i nabywanie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie tych uczniów.

W ramach projektu PFRON uczniowie uczestniczą w zajęciach psychologicznych, logopedycznych, hipoterapii, kynoterapii, rehabilitacji ruchowej, EEGBiofeedback czy muzykoterapii.

Kolejnym krokiem po ukończeniu szkoły przez uczniów będzie możliwość uczestniczenia w Warsztach Terapii Zajęciowej, Środowiskowym Domu Samopomocy, Zakładzie Aktywności Zawodowej czy na otwartym rynku pracy w zależności od możliwości psychofizycznych uczniów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *